Förstärkning av Viking Lines koncernledningsgrupp

17 MAJ 2018

Till följd av en förändring av Viking Lines organisationsstruktur har Viking Lines koncernledningsgrupp från och med den 16 maj 2018, förstärkts med följande medlemmar:

Fartygschef, sjökapten Henrik Grönvik (1963) som har lång erfarenhet från Viking Line. Han har jobbat i bolaget sedan 1997, som befälhavare sedan 2002 på fartygen Gabriella, Viking Cinderella, Rosella, Viking XPRS samt Viking Grace. Under åren 1992 - 1996 var Grönvik anställd av Diamond Cruise Oy.

Ekonomiemagister, informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström (1965) som även hon har lång och bred erfarenhet från Viking Line. Hon ansvarar för koncernens externa kommunikation till media samt för bolagets samhällsrelationer.


VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör