Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

31 MAJ 2018

Viking Line Abp har idag den 31 maj 2018 mottagit följande underrättelse i enlighet med artikel 19 av EU:s Marknadsmissbruksregelverk av person närstående person i ledande ställning i Viking Line Abp.

Den anmälningsskyldiga
Namn: HANSES, HEMMING
Befattning: Närstående person

Person i ledande ställning hos emittenten
Namn: HANSES, JAN OLAV
Befattning: Verkställande direktör


FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: D1368


Emittent
Namn: VIKING LINE ABP
LEI: 743700CUWGW42AGIDN49


Detaljer om transaktionerna
Transaktionens datum: 2018-05-31
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005250

Volym: 1000.00
Enhetspris: 15.20 Euro

Aggregerad information om transaktionerna
Volym: 1000.00
Medelpris: 15.20 Euro

VIKING LINE ABP

Andreas Remmer
Vice verkställande direktör