Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

4 OKTOBER 2018

Viking Line Abp har den 3 oktober 2018 mottagit följande underrättelse i enlighet med artikel 19 av EU:s Marknadsmissbruksregelverk av person i ledande ställning i Viking Line Abp.

Den anmälningsskyldiga
Namn: LUNDQVIST, DICK HUGO
Befattning: Styrelsemedlem

FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: D1447

Emittent
Namn: VIKING LINE ABP
LEI: 743700CUWGW42AGIDN49

Detaljer om transaktionerna
Transaktionens datum: 2018-10-03
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005250

Volym: 1000.00
Enhetspris: 13.80 Euro

Aggregerad information om transaktionerna
Volym: 1000.00
Medelpris: 13.80 Euro

 

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör