Viking Line Abp:s finansiella kalender 2019

19 DECEMBER 2018

Viking Line Abp publicerar bokslutskommunikén för 2018 den 14 februari 2019.

En elektronisk version av årsberättelsen för år 2018 publiceras vecka 10 på bolagets hemsida www.vikingline.com. Den tryckta årsberättelsen utkommer vecka 12 och sänds även per post till bolagets aktieägare.

Viking Lines ordinarie bolagsstämma är planerad att hållas torsdagen den 25 april 2019. Skild kallelse till bolagstämma kommer att utfärdas. Ett meddelande om bolagsstämmans beslut publiceras efter att bolagsstämman avslutats.

Under 2019 kommer ekonomiska rapporter att publiceras enligt följande:

- verksamhetsöversikt för perioden januari – mars: den 25 april 2019
- halvårsrapporten för januari – juni: den 20 augusti 2019
- verksamhetsöversikt för perioden januari – september: den 25 oktober 2019

Bokslutskommunikén, halvårsrapporten och verksamhetsöversikterna publiceras uppskattningsvis kl. 9.00 respektive dag på svenska, finska och engelska.
 

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör