Viking Line har valt att inte utnyttja optionen avseende ytterligare ett fartyg

1 FEBRUARI 2018

Viking Line Abp har valt att inte utnyttja optionen avseende nybyggnad av ytterligare ett fartyg i enlighet med
skeppsbyggnadskontraktet med Xiamen Shipbuilding Industry Co.,Ltd.. Optionen har förfallit.


VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör