Viking Lines årsberättelse för verksamhetsåret 2017

9 MARS 2018

Viking Line Abp:s årsberättelse för verksamhetsåret 2017 finns nu publicerad på bolagets hemsida på adressen www.vikingline.com/sv/investerare/finansiella-rapporter. En länk till rapporten finns även nedan i detta meddelande. Kopior av bokslutshandlingarna finns till påseende på bolagets huvudkontor från den 19 mars 2018. Den tryckta årsberättelsen sänds även per post till bolagets aktieägare.


Viking Lines hållbarhetsrapport samt bolagsstyrningsrapport publiceras som en del av årsberättelsen.


VIKING LINE ABP

Andreas Remmer
Vice verkställande direktör

Viking Lines årsberättelse 2017