Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

14 FEBRUARI 2020

Viking Line Abp har idag den 14 februari 2020 mottagit följande underrättelse i enlighet med artikel 19 av EU:s Marknadsmissbruksregelverk av person närstående person i ledande ställning i Viking Line Abp.
____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Lundqvist Kirsti
Befattning: Närstående person

Person i ledande ställning hos emittenten
Namn: Lundqvist Ben
Befattning: Styrelseledamot/suppleant

Emittent: Viking Line Abp
LEI: 743700CUWGW42AGIDN49

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700CUWGW42AGIDN49_20200214131632_2
____________________________________________

Transaktionens datum: 2020-02-14
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009005250
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 10 Enhetspris: 19,6 EUR
(2): Volym: 95 Enhetspris: 19,7 EUR
(3): Volym: 21 Enhetspris: 19,7 EUR
(4): Volym: 9 300 Enhetspris: 19,9 EUR
(5): Volym: 574 Enhetspris: 19,9 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(5): Volym: 10 000 Medelpris: 19,89738 EUR


VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör