Viking Lines årsberättelse för verksamhetsåret 2019

6 MARS 2020

Viking Line Abp:s årsberättelse för verksamhetsåret 2019 finns nu publicerad på bolagets hemsida på adressen
www.vikingline.com/sv/investerare/finansiella-rapporter. En länk till rapporten finns även nedan i detta meddelande. Kopior av bokslutshandlingarna finns till påseende på bolagets huvudkontor från den 10 mars 2020. Den tryckta årsberättelsen kommer inte automatiskt att skickas till alla aktieägare, utan kan beställas på bolagets hemsida på adressen www.vikingline.com/sv/investerare/kontakt/.

Viking Lines bolagsstyrningsrapport publiceras som en del av årsberättelsen. Koncernens hållbarhetsrapport publiceras separat under vecka 11 2020.

 

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör


Viking Lines årsberättelse 2019