Investerarkalender

 

2019

 
14 februari 2019 Bokslutskommuniké januari–december 2018
Vecka 10 2019 Årsberättelse 2018, elektronisk version
Vecka 12 2019 Årsberättelse 2018, tryckt version
25 april 2019 Bolagsstämma
25 april 2019 Verksamhetsöversikt januari–mars 2019
20 augusti 2019 Halvårsrapport januari–juni 2019
25 oktober 2019 Verksamhetsöversikt januari–september 2019

 


Stängt fönster

Viking Lines ledning och de personer som tillhör bolagets finansiella rapporteringsgrupp är förbjudna att handla med bolagets finansiella instrument under en stängd period på trettio dagar före offentliggörandet av koncernens finansiella rapporter samt under dagen för offentliggörandet.