Investerarkalender

Viking Line Abp:s aktier är noterade på NASDAQ Helsingfors sedan den 5 juli 1995.

Beställ gärna vår årsberättelse i pappersformat på inv.info@vikingline.com

Viking Lines ordinarie bolagsstämma hölls torsdagen den 20 april 2017. Aktieägare ska meddela bolagets styrelse senast den 3 mars 2017 om ärende vars uppförande på dagordningen för den ordinarie bolagsstämman han eller hon yrkar på.

Finansiella rapporter 2017

Ledningens delårsredogörelse för perioden 1.1–31.3.2017 publicerades den 18 maj 2017.
Koncernens halvårsrapport för perioden 1.1–30.6.2017 publicerades den 17 augusti 2017.
Verksamhetsöversikt för perioden 1.1–30.9.2017 publicerades den 17 november 2017.
Koncernens bokslutskommuniké för perioden 1.1–31.12.2017 publiceras den 15 februari 2018.

Årsberättelsen för verksamhetsåret 2017 publiceras elektroniskt vecka 10 2018 på Vikingline.com. Den tryckta årsberättelsen utkommer vecka 12 2018.

Finansiella rapporter 2016

Koncernens delårsrapport för perioden 1.1–31.3.2016 publicerades den 18 maj 2016.
Koncernens halvårsrapport för perioden 1.1–30.6.2016 publicerades den 18 augusti 2016.
Koncernens delårsrapport för perioden 1.1–30.9.2016 publicerades den 16 november 2016.
Koncernens bokslutskommuniké för perioden 1.1–31.12.2016 publicerades den 16 februari 2017.

Årsberättelsen för verksamhetsåret 2016 publicerades elektroniskt vecka 11 2017. Den tryckta årsberättelsen utkommer vecka 13 2017 och sänds även per post till bolagets aktieägare.

Stängt fönster

Viking Lines ledning och de personer som tillhör bolagets finansiella rapporteringsgrupp är förbjudna att handla med bolagets finansiella instrument under en stängd period på trettio dagar före offentliggörandet av koncernens finansiella rapporter samt under dagen för offentliggörandet.