Investerarkalender

 

2018

 
15 februari 2018 Bokslutskommuniké jan-dec 2017
Vecka 10 2018 Årsberättelse 2017, elektronisk version
Vecka 12 2018 Årsberättelse 2017, tryckt version
18 april 2018 Bolagsstämma
17 maj 2018 Verksamhetsöversikt jan-mar 2018
16 augusti 2018 Halvårsrapport jan-jun 2018
15 november 2018 Verksamhetsöversikt jan-sep 2018
   

2019

 
14 februari 2019 Bokslutskommuniké jan-dec 2018
Vecka 10 2019 Årsberättelse 2018, elektronisk version
Vecka 12 2019 Årsberättelse 2018, tryckt version

 


Stängt fönster

Viking Lines ledning och de personer som tillhör bolagets finansiella rapporteringsgrupp är förbjudna att handla med bolagets finansiella instrument under en stängd period på trettio dagar före offentliggörandet av koncernens finansiella rapporter samt under dagen för offentliggörandet.