Investerarkalender

 

2018

 
15 februari 2018 Bokslutskommuniké januari–december 2017
Vecka 10 2018 Årsberättelse 2017, elektronisk version
Vecka 12 2018 Årsberättelse 2017, tryckt version
18 april 2018 Bolagsstämma
17 maj 2018 Verksamhetsöversikt januari–mars 2018
16 augusti 2018 Halvårsrapport januari–juni 2018
15 november 2018 Verksamhetsöversikt januari–september 2018
   

2019

 
14 februari 2019 Bokslutskommuniké januari–december 2018
Vecka 10 2019 Årsberättelse 2018, elektronisk version
Vecka 12 2019 Årsberättelse 2018, tryckt version
25 april 2019 Bolagsstämma
25 april 2019 Verksamhetsöversikt januari–mars 2019
20 augusti 2019 Halvårsrapport januari–juni 2019
25 oktober 2019 Verksamhetsöversikt januari–september 2019

 


Stängt fönster

Viking Lines ledning och de personer som tillhör bolagets finansiella rapporteringsgrupp är förbjudna att handla med bolagets finansiella instrument under en stängd period på trettio dagar före offentliggörandet av koncernens finansiella rapporter samt under dagen för offentliggörandet.