Kobba Klintar Viking Line

Företagsinfo

Information om våra fartyg, trafik, koncernstruktur, affärsidé, jämlikhetspolicy och uppförandekod.

Fartyg

Viking Line bedriver kryssnings- och färjetrafik med fartygen Amorella, Gabriella, Rosella, Viking Cinderella, Viking Grace och Viking XPRS.

Trafik

Varje år väljer över 6 miljoner människor att resa med oss över Östersjön. Våra fartyg avgår från Åland, Stockholm, Åbo, Tallinn och Helsingfors.

Koncernstruktur

Till koncernen hör de helägda dotterbolagen Viking Line Skandinavien AB jämte dotterbolag. Koncernens ledning och centrala funktioner är placerade i Mariehamn.

Affärsidé

Våra tre grundtjänster är kryssningar, person- och frakttransporter. Vår unika kompetens att kombinera dessa tjänster skapar kund- och affärsnytta.

Jämlikhetspolicy

Vi är beroende av mångfalden och kompetensen hos våra medarbetare. Med mångfald menar vi de olikheter som gör oss alla unika.

Uppförandekod

Etiska regler och riktlinjer för Viking Line koncernen.