Affärsidé

Mission - vårt grundläggande uppdrag

Vi länkar samman länderna runt norra Östersjön genom att bedriva en hållbar och regelbunden färjetrafik för var och en. Våra tre grundtjänster är kryssningar, person- och frakttransporter. Vår unika kompetens att kombinera dessa tjänster skapar kund- och affärsnytta.

Vision - vår ambition och vad vi vill uppnå

Vi är det ledande varumärket inom vårt trafikområde och det prefererade valet för alla som söker transporter och upplevelser. Vi skall bibehålla och vidareutveckla vår position som ett lönsamt företag.

Värdegrund

 • Viking Line är för var och en. Våra kunder är vår främsta prioritet och vi strävar efter att överträffa deras förväntningar, särskilt avseende god service.
 • Vi respekterar våra medarbetare och värdesätter initiativ, innovation, samarbete, öppenhet, ärlighet, lojalitet samt ansvarstagande.
 • Vi står för ödmjukhet och kostnadsmedvetenhet.
 • Vi tar vara på alla möjligheter att göra en god affär.
 • Våra fartyg är trygga och välskötta. Vår verksamhet bedrivs i enlighet med gällande miljönormer och lagstiftning. Vi strävar till att kontinuerligt förbättra vårt miljö- och hållbarhetsarbete.

Strategier

 • Vi erbjuder marknadens bästa mesta för pengarna genom god kvalitet till förmånligt pris.
 • Våra selektiva kvalitetsfaktorer är vänligt bemötande, helt och rent, god mat, bra underhållning och attraktiv shopping.
 • Vi eftersträvar stora resevolymer och ett högt kapacitetsutnyttjande.
 • Vi skall ha moderna distributions- och försäljningssystem.
 • Våra intäktskällor är biljett-, frakt- och ombordförsäljning. Det sammanlagda resultatet av dessa optimeras.
 • Vi motiverar och utbildar vår personal för att uppnå förbättrad kvalitet, servicenivå och produktivitet.
 • Vi optimerar kontinuerligt energiförbrukningen inom hela verksamheten.