M/S Viking Glory

Åbo–Åland–Stockholm

Följ med på en virtuell tur

Längtar du också efter Viking Glory? Kliv på – så åker vi! Nosa på inredningen och slå dig ner på däck en stund. Det här är den första i en serie av virtuella videor, som finska startupföretaget MiTale hjälpt oss att ta fram. Allt för att du ska få en försmak av vår nya kryssningsoas.
 

Koncept inreder Viking Glory

Viking Glorys stilrena interiör är utformad av arkitektbyrån Koncept, som har lång erfarenhet av att leda framgångsrika hotell-, restaurang-, bar-, spa- och butiksprojekt över hela Norden. Inspirerade av det marina och det nordiska vill de förhöja reseupplevelsen genom en av världens vackraste skärgårdar. Läs mer

Ny teknik – Viking Glory blir ett av världens klimatsmartaste passagerarfartyg

Tack vare avancerade och innovativa tekniska lösningar kommer Viking Glory att bli ett av världens klimatsmartaste passagerarfartyg. Det förväntas förbruka upp till 10% mindre bränsle än fartyget Viking Grace, som tidigare fått utmärkelsen världens miljövänligaste. Läs pressmeddelande

Redo för automatisk förtöjning

Viking Glory kommer att lägga till i hamnen med hjälp av vakuumteknik. Det nya, automatiska förtöjningssystemet som kommer spara både tid och miljö, installeras i Åbo hamn. Och ännu en gång har havsmiljön dragit det längsta stråt.

Glöm trossar och mänsklig muskelkraft. Automatisk förtöjning, så kallad automooring, är inte bara säkrare utan snabbar även på själva förtöjningsprocessen. På så vis kan man dra ner på farten och minska tiden som huvudmaskiner behöver användas för hamnmanöver, något som sparar bränsle och minskar utsläppen. Viking Glory, och även Viking Grace, är redo att nyttja automatisk förtöjning från dag ett. Systemet är en del av det finsk-svenska NextGen Link-projektet för hållbar sjöfart, ett projekt som koordineras av Åbo hamn med finansiellt stöd från EU.

Innovativa tekniska lösningar från Wärtsilä

När Viking Glory ger sig ut på jungfrutur under 2021 kommer hon att drivas framåt med hjälp av sex högeffektiva 31DF-flerbränslemotorer och ett flertal smarta system från finska teknologikoncernen Wärtsilä – med minimalt miljöavtryck som följd.

Wärtsiläs flerbränslemotorer utnyttjar huvudsakligen flytande naturgas (LNG) och återfinns redan i dag ombord på Viking Grace. Nu när Viking Glory blir först i världen att utrustas med de nya 31DF-motorerna har ytterligare en milstolpe nåtts. Kombinationen av hög effektivitet, rekordlåg bränsleförbrukning och minskade utsläpp förväntas ge låga driftkostnader och ett minimalt miljöavtryck. Wärtsilä kommer även att förse fartyget med såväl navigationssystem som en rad andra miljöavlastande landvinningar.

Tacka ABB för en grönare resa

Nu är det på plats! Efter en lyckad installation är Viking Glory första fartyget i sin klass att utrustas med ABB:s Azipod® framdrivningssystem. Systemet gör det lättare att manövrera fartyget i hamn, något som sparar både tid och bränsle.

När tiden att manövrera fartyget i hamn minimeras blir det möjligt att dra ner hastigheten med en knop, minska bränslet och ändå hålla tidtabellen. Tack vare ABB:s Azipod® framdrivningssystem räknar man med att kunna reducera utsläppen med cirka 10 000 ton om året! Och inte nog med det, även vibrationer och buller minskar. Miljöansvar och passagerarupplevelser är två hörnstenar i vårt arbete, och med Viking Glory kan du se fram emot en resa som är både grönare och skönare. Läs mer på abb.com 

Ännu klimatsmartare med nya ångturbiner

Viking Glory blir först i världen att utrustas med ångturbiner från svenska cleantechföretaget Climeon. I kombination med Climeons Heat Power-system beräknas koldioxidutsläppen minska med ca 4 000 ton om året.

Goda nyheter på miljöfronten! För att ytterligare minska klimatpåverkan har vi låtit svenska Climeon ta fram två specialutvecklade ångturbiner till Viking Glory. Tack vare dessa kan spillvärmen från de gaser som bildas i motorernas förbränningsprocess tas till vara och i nästa steg producera el med hjälp av Climeons Heat Power-moduler. Innovationerna beräknas ge upp till 40% av den el som behövs för passagerarfunktionerna och minska koldioxidutsläppen med ca 4 000 ton om året. Pressmeddelande

Viking Lines nybygge deltar i finsk-svenskt EU-projekt

Viking Line har tillsammans med Åbo hamn, Stockholms hamnar, Mariehamns hamn och Åbo stad beviljats EU-stöd från programmet Connecting Europe Facility (CEF) för det gemensamma EU-projektet NextGen Link.

Projektet handlar om att uppgradera sjöfartsförbindelsen mellan Åbo–Mariehamn–Stockholm med ett nytt LNG-fartyg samt förbättringar i infrastrukturen i hamnarna. Projektet NextGen Link ligger i linje med EU:s prioriteringar i TEN-T eftersom det bidrar till ökad användning av mer hållbara fartygsbränslen och därmed minskade utsläpp, samt förbättrar och effektiviserar logistiken i länken mellan Åbo och Stockholm.

Förbindelsen Åbo–Mariehamn–Stockholm ligger på den så kallade Scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor, som är en korridor av transportinfrastruktur som EU pekat ut som särskilt prioriterad inom ramen för det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T. EU-projektet, som leds av Åbo Hamn, löper mellan 2017 och 2020. Stödbeloppet uppgår till maximalt 12,7 miljoner euro.

financed-eu_903×159.png