Friska vindar med nytt rotorsegel

Viking Grace får mer vind under vingarna med det nya rotorseglet. Det motordrivna cylindriska seglet skapar en lufttrycksskillnad, som för fartyget framåt. Fenomenet kallas Magnuseffekten. Tillsammans med LNG, flytande naturgas, blir Viking Grace ett ännu grönare alternativ.

Läs pressmeddelandet i vårt pressrum.

Testkörningen av rotorseglet på Viking Grace avslutas. Läs pressmeddelandet här 23.4.2021.

Samarbete med finländska Norsepower

Samarbetet mellan Viking Line och Norsepower började år 2016. Norsepowers idé, produkt och innovation är ett vindassisterat propulsionssystem. Det är fråga om ett rotorsegel som hjälper fartyg att segla på haven renare än tidigare. Med hjälp av det segel som Norsepower har utvecklat sjunker fartygens bränslekostnader och samtidigt minskar utsläppen.

Vad är ett rotorsegel?

Idén om rotorseglet utvecklades för cirka hundra år sedan. Den tyska flygplansingenjören Anton Flettner upptäckte i början av 1920-talet hur man med hjälp av en rotor lättare skulle kunna förflytta ett fartyg på havet. Rotorseglet är ett motordrivet cylindriskt segel som utnyttjar den s.k. Magnuseffekten. Magnuseffekten är ett tryckskillnadsfenomen, som ger upphov till dragkraft. Fenomenet baserar sig på att en roterande yta möter vinden med olika tryck från olika sidor av föremålet, varvid föremålet förflyttas mot det mindre trycket. Skillnaden i lufttrycket mellan en snurrande rotors fram- och baksida ger upphov till en kraft som drar fartyget framåt. Rotorseglet har jämfört med ett traditionellt segel en bättre verkningsgrad i förhållande till sin yta.

Flettner konstruerade ett fartyg, Baden-Baden, som hade två rotorer med en diameter på 2,7 m och en höjd på cirka 15 m, vilka roterades av två elmotorer på 45 hästkrafter. Fartyget korsade till och med Atlanten.

Tillverkningen av rotorseglet

Nuförtiden ger lätta kompositmaterial och en förfinad automatiserad styrning möjligheter att göra rotorseglen ännu större och effektivare. Huvudkomponenterna till Viking Lines rotorsegel är tillverkade i Finland och Polen. Till storleken är seglet 24 m högt och diametern är 4 m. Efter produktionen och före installationen testades seglet utomhus i vinterförhållanden på Turku Repair Yard-varvet.

Rotorseglets effekt

  • LNG-besparingar per år: 300 ton.
  • Minskning i CO2-utsläpp: 900 t/år

Miljö

Som ett åländskt rederi lever vi av havet och att främja dess välmående är viktigt för oss. Vi vill vara föregångare i att utnyttja nya lösningar som minskar miljöbelastningen.