Trafikvolymer

  2020 2019
Passagerare    
Åbo–Åland–Stockholm 595 266 1 801 692
Stockholm–Mariehamn 206 749 804 743
Helsingfors–Mariehamn–Stockholm  172 738  971 968
Finland/Sverige–Baltikum 760 992 1 969 741
Mariehamn–Kapellskär 191 557 752 336
Totalt 1 927 302
6 300 480
     
Bilar 356 723
714 006
     
Lastenheter 125 693
133 940