Trafikvolymer

  2018 2017
Passagerare    
Åbo–Åland–Stockholm 1 858 880 1 885 643
Stockholm–Mariehamn 895 120 890 689
Helsingfors–Mariehamn–Stockholm  969 307  1 036 559
Finland/Sverige–Baltikum 1 955 265 2 345 989
Mariehamn–Kapellskär 732 965 722 269
Totalt 6 411 537
6 881 149
     
Bilar 704 799
762 253
     
Lastenheter 128 549
127 668