Trafikvolymer

  2017 2016
Passagerare    
Åbo–Åland–Stockholm 1 885 643
1 884 441
Stockholm–Mariehamn 890 689
892 253
Helsingfors–Mariehamn–Stockholm  1 036 559
994 046
Finland/Sverige–Baltikum 2 345 989
2 031 224
Mariehamn–Kapellskär 722 269
700 227
Totalt 6 881 149
6 502 191
     
Bilar 762 253
682 194
     
Lastenheter 127 668
131 918