Trafikvolymer

  2016 2015
Passagerare    
Åbo–Åland–Stockholm 1 884 441
1 939 807
Stockholm–Mariehamn 892 253
919 087
Helsingfors–Mariehamn–Stockholm 994 046
1 021 145
Finland/Sverige–Baltikum 2 031 224
2 001 276
Mariehamn–Kapellskär 700 227
687 369
Totalt 6 502 191
6 568 684
     
Bilar 682 194
649 327
     
Lastenheter 131 918
133 163