Uppförandekod

Etiska regler och riktlinjer för Viking Line koncernen

Koncernen Viking Line strävar efter att agera ansvarsfullt i de länder och de sammanhang där koncernen är verksam. Det betyder bland annat att koncernen alltid ska förknippas med respekt för mänskliga rättigheter, likaberättigande, goda arbetsvillkor, social hänsyn och ett uthålligt miljöarbete.

Viking Line koncernens uppförandekod

Viking Lines verksamhetsprinciper för leverantörer

Viking Line koncernens Policy mot mutor