Historik - Viking Line

En ny era i passagerartrafiken Finland–Åland–Sverige inleddes på försommaren 1959 då den första bilfärjan – S/S Viking – sattes i trafik av det nybildade bolaget Vikinglinjen Ab, med den åländske sjökaptenen Gunnar Eklund som initiativtagare.

Efterhand samlades rederierna Vikinglinjen Ab, Rederi Ab Slite och Ålandsfärjan Ab (sedermera SF Line Ab) kring ett gemensamt marknadsföringsbolag, Oy Viking Line Ab. Efter att två av ägarrederierna upphört med sin verksamhet blev marknadsföringsbolaget helägt dotterbolag till SF Line som i dag verkar under bolagsnamnet Viking Line Abp och är det marknadsledande kryssnings- och färjerederiet i Östersjön.

Inom ramen för Viking-rederiernas trafik har ett drygt femtiotal fartyg passerat revy sedan trafikstarten 1959. Genom årens lopp har fartygens storlek, servicekoncept och tjänsteutbud undergått en dramatisk utveckling, från den anspråkslösa inledningen med bilfärjor inköpta i andra hand, till dagens fullfjädrade fartygsflotta, som kombinerar kryssningsfartygens lyx och flärd med en stor bildäckskapacitet för frakttrafikens och bilturismens behov.

 

  • I trafik 01.06.1959–12.08.1970

  • I trafik 23.06.1961–26.08.1963

  • I trafik 15.05.1964–28.09.1967

  • I trafik 18.05.1987–29.04.2008

  • I trafik 15.03.1976–28.02.1989


The Ships 1959-2009 (pdf)

Här presenteras kortfattat och i kronologisk ordning de fartyg som i väsentlig grad bidragit till den moderna färjetrafikens utveckling i Östersjön.