Kontaktuppgifter

Personliga e-postadresser:
fornamn.efternamn@vikingline.com

Viking Line Abp

Norragatan 4

Storagatan 3

PB 166
AX-22101 Mariehamn
Åland, Finland
Tel +358 18 270 00

AX-22100 Mariehamn
Åland, Finland
Växel +358 18 270 00
Reseförsäljning +358 18 262 11
resebutik.mariehamn@vikingline.com
  www.vikingline.ax
   

Dotterbolag

Viking Line
Skandinavien AB

Viking Rederi AB

Box 4154
SE-116 30 Stockholm
Tel +46 8 452 41 00
www.vikingline.se

c/o Viking Line Skandinavien AB
Box 4154
SE-131 04 Nacka
Tel +46 8 452 41 00

   

OÜ Viking Line
Eesti

Viking Line
Finnlandverkehr GmbH

Hobujaama 4
EE-10151 Tallinn
Tel + 372 666 3966
Große Altefähre 20-22
DE-23552 Lübeck
Tel +49 451 38 46 30
www.vikingline.ee www.vikingline.de
   

Viking Line Buss Ab

 
Storagatan 3
AX-22100 Mariehamn
Åland, Finland
Tel +358 18 26 311
www.vikinglinebuss.ax
 
   

Bokning och produktinformation Finlandsenheten

Resetjänst telefonnummer i Finland: 0600-41577. 
Priset på ett samtal är 2,01 €/besvarat samtal + lna/msa.

Mastgatan 1

Slottshamnen

PB 119
FI-00161 Helsingfors
Resetjänst tel 0600-41577
(2,01 €/samtal + lna)

Växel tel +358 9 123 51

PB 265
Första Linjen
FI-20101 Åbo
Resetjänst tel 0600-41577 
(2,01 €/samtal + lna)
Växel tel +358 2 333 11
   

Resebutik Estland

Tallinn

Hobujaama 4
EE-10151 Tallinn
Tel + 372 666 3966

Bokning och produktinformation Skandinavienenheten

Resetjänst telefonnummer i Sverige: 08-452 40 00.

Danvik Center

 
Besöksadress: Hästholmsvägen 28
Postadress: Box 4154
SE-131 30 Nacka
Resetjänst tel +46 8 452 40 00
Växel tel +46 8 452 41 00
Puh.vaihde: +46 8 452 41 00
 
   

Resebutiker

Stockholm

Lübeck

Cityterminalen
Klarabergsviadukten 72
SE-111 64 Stockholm
Resetjänst
+46 8 452 40 00
Große Altefähre 20-22
DE-23552 Lübeck
Tel +49 451 38 46 30
   

Generalagenter

Danmark

Norge

Viking Line c/o Escape Travel a/s
Amagertorv 33, 2
DK-2100 København Ø
Tel. +45 33 32 60 36
vikingline@escapetravel.dk
www.vikingline.dk
Viking Reiser
Professor Dahlsgate 22
NO-0353 Oslo
Tel +47 23 00 34 80
vikingline@vikingreiser.no
   

Region Åland

Resebutik

Storagatan 3
AX-22100 Mariehamn
Åland, Finland
Växel +358 18 270 00
Reseförsäljning +358 18 262 11

 
resebutik.mariehamn@vikingline.com  

Fraktenheten

Mastgatan 1
PB 119

FI-00161 Helsingfors
Tel +358 9 123 51
 
   

Fraktkontor

Åbo

Tallinn

PB 265
FI-20101 Åbo
Tel +358 2 333 1446
Sadama 25
A-Terminal
EE-15051 Tallinn
Tel +372 666 3985
   

Kommersiell ombordverksamhet

Norragatan 4/PB 166
AX-22101 Mariehamn
Åland, Finland
Tel +358 18 270 00