Trygghet & säkerhet

Sjösäkerheten styrs av vår säkerhetspolicy och har högsta prioritet inom Viking Lines verksamhet.

Genom våra ledningssystem ISMC (International Safety Management Code) och ISPS (International Ship & Port Facility Security Code) arbetar vi systematiskt för att identifiera potentiella risksituationer och därmed förhindra olyckor. Vårt mål är att säkerheten hela tiden skall förbättras.

Trygg ombord

Du ska känna dig trygg ombord. En resa med Viking Line ska vara fylld av positiva upplevelser från början till slut. Viking Lines målsättning är att alla passagerare och personal ska känna sig trygga både ombord på våra fartyg och i terminalerna.

Säkerheten ombord

Viking Line sätter alltid säkerheten i första hand. Vi bär ansvaret för både passagerarnas och personalens säkerhet och gör allt för att skapa en trygg resa för varje resenär.