Trygg ombord

Du ska känna dig trygg ombord.

En resa med Viking Line ska vara fylld av positiva upplevelser från början till slut. Viking Lines målsättning är att alla passagerare och personal ska känna sig trygga både ombord på våra fartyg och i terminalerna.

Personalen finns till för dig

En rutinerad och utbildad personal är grundpelaren i skapandet av en trygg fartygsmiljö. Personalens främsta uppgift är att garantera passagerarnas trygghet och trivsel. Viking Line satsar kontinuerligt på att utbilda personalen i att hantera och förebygga alla slags situationer. Varje besättningsmedlem ska kunna agera målmedvetet även i potentiella risksituationer och deltar fortlöpande i olika typer av skolning. Ombord på fartygen har vi vakter i tjänst dygnet runt och informationen har öppet under hela resan. Som resenär kan du alltid vända dig till personalen med eventuella frågor.

Modern teknik

Förutom att vi satsar på utbildning är Viking Lines fartyg försedda med modern teknik och utrustning. Det är kombinationen av kunnig personal och modern teknologi, till exempel kameraövervakning ombord, som skapar den bästa förutsättningen för en trygg miljö. Därför är det också viktigt att tekniken är uppdaterad och uppfyller de senaste kraven.

Förebyggande arbete och myndighetssamarbete

Genom förebyggande arbete minimerar vi risken för brott och ofredande ombord. Vi kan vid behov höja säkerhetsberedskapen. Viking Line genomför kontinuerligt riskanalyser och upprätthåller täta kontakter och gott samarbete med olika myndigheter, exempelvis polisen, tullen, gränsbevakningen och sociala myndigheter.

Med en målmedveten strategi och noggranna processer arbetar vi för att förhindra olika förseelser eller brott. Vi vill t.ex. undvika de negativa konsekvenser som eventuell överkonsumtion av alkohol kan orsaka och därför bedriver vi en ansvarsfull utskänkning och försäljning av alkohol. Vi strävar också efter att minimera skadegörelsen ombord. Alla former av incidenter utvärderas i efterskott så att vi ska kunna utveckla passagerarnas och personalens säkerhet och trygghet ytterligare.

Vår mission är att du ska känna dig trygg ombord på våra fartyg. Alla, oberoende av krav och önskemål, skall i lugn och ro kunna njuta av resan utan att behöva oroa sig för säkerheten.

Fartygets information kontaktas vid allvarliga sjukdomsfall

Ombord på Viking Lines fartyg finns alltid utbildade sjukvårdare. På kortrutten Mariehamn-Kapellskär finns behörig personal tillgänglig vid olyckor och sjukdomsfall. Fartygens sjukrum är försedda med specialutrustning för vård vid akuta sjukdomsfall. Vid behov ordnar vi omedelbar sjuktransport från första ankomsthamn till närmaste sjukhus. Avseende allvarligare fall kan vi anlita helikoptertransport eller evakueringsbåt. Vid akuta sjukdomsfall ska du kontakta fartygets information som i sin tur kontaktar sjukvårdaren ombord.


Nollvisionen

På Viking Line har vi en nollvision när det gäller olika typer av brott, trakasserier och ordningsproblem ombord.