Havet och skärgårdsnaturen ligger nära Viking Lines hjärta

Viking Line verkar i en känslig havsmiljö. Vi arbetar därför dagligen för att skydda Östersjön och dess dyrbara skärgård.

 

Havet och skärgården har naturligtvis varit viktiga för Viking Line i årtionden. Det egentliga miljöarbetet inleddes på 1980-talet i samband med att flottan förnyades och förstorades. Vårt miljöarbete har blivit en naturlig del av beslutsfattandet och det dagliga arbetet.

För Östersjöns bästa på många olika sätt

Viking Lines miljöarbete tar sig många olika uttryck. På dessa sidor berättar vi om:

 • principerna bakom vårt miljöarbete
 • vad vi gör för att minska utsläppen och avfallet
 • de val vi gör för Östersjöns bästa
 • hur vi återvinner resurser i vår verksamhet
 • Östersjöns miljövänligaste fartyg, Viking Grace
 • våra samarbetspartner och deras viktiga arbete

Viking Line samlar in 50 000 euro till Helsingfors universitet

Östersjön är av stor betydelse för Finland och Viking Line. Jubileumsåret Finland 100 år till ära har Viking Line samlat in 50 000 euro till Tvärminne zoologiska station, som är landets största center för Östersjöforskning och -undervisning.

Läs pressmeddelandet.
Läs mer om jubileumsprojektet.


Viking Lines innovativa miljöarbete har belönats med följande internationella miljöpriser:

 • Seatrade Awards 2000
 • Stockholms Hamnars Miljöboj 2002
 • Stockholms Hamnars Miljöboj 2012
 • Shippax Awards 2013
 • Baltic Sea Clean Maritime Awards 2013
 • Skål Sustainable Tourism Award 2014
 • GBTA - Project ICARUS Gold Medal 2015