Havet och skärgårdsnaturen ligger nära Viking Lines hjärta

Som ett åländskt rederi lever vi av havet och att främja dess välmående är viktigt för oss. Vi vill vara föregångare i att utnyttja nya lösningar som minskar miljöbelastningen.

Havet och skärgården har naturligtvis varit viktiga för Viking Line i årtionden. Det egentliga miljöarbetet inleddes på 1980-talet i samband med att flottan förnyades och förstorades. Vårt miljöarbete har blivit en naturlig del av beslutsfattandet och det dagliga arbetet.

För Östersjöns bästa på många olika sätt

Viking Lines miljöarbete tar sig många olika uttryck. På dessa sidor berättar vi om:

 • principerna bakom vårt miljöarbete
 • vad vi gör för att minska utsläppen och avfallet
 • de val vi gör för Östersjöns bästa
 • hur vi återvinner resurser i vår verksamhet
 • Östersjöns miljövänligaste fartyg, Viking Grace
 • våra samarbetspartner och deras viktiga arbete

Viking Lines nybygge deltar i finsk-svenskt EU-projekt

Viking Line har tillsammans med Åbo Hamn, Stockholms Hamnar, Mariehamns hamn samt Åbo stad beviljats EU-stöd från programmet Connecting Europe Facility, CEF för det gemensamma EU-projektet NextGen Link.

Projektet handlar om att uppgradera sjöfartsförbindelsen mellan Åbo–Mariehamn–Stockholm med ett nytt LNG-fartyg samt förbättringar i infrastrukturen i hamnarna. Projektet NextGen Link ligger i linje med EU:s prioriteringar i TEN-T eftersom det bidrar till ökad användning av mer hållbara fartygsbränslen och därmed minskade utsläpp, samt förbättrar och effektiviserar logistiken i länken mellan Åbo och Stockholm.

Förbindelsen Åbo–Mariehamn–Stockholm ligger på den så kallade Scandinavian-Mediterranean Core Network Corridor, som är en korridor av transportinfrastruktur som EU pekat ut som särskilt prioriterad inom ramen för det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T. EU-projektet, som leds av Åbo Hamn, löper mellan 2017 och 2020. Stödbeloppet uppgår till maximalt 12,7 miljoner euro.

Viking Line samlade in 50 000 euro till Helsingfors universitet

Östersjön är av stor betydelse för Finland och Viking Line. Jubileumsåret Finland 100 år till ära samlade Viking Line in 50 000 euro till Tvärminne zoologiska station, som är landets största center för Östersjöforskning och -undervisning.

Läs pressmeddelandet.
Läs mer om jubileumsprojektet.


Viking Lines innovativa miljöarbete har belönats med följande internationella miljöpriser:

 • Seatrade Awards 2000
 • Stockholms Hamnars Miljöboj 2002
 • Stockholms Hamnars Miljöboj 2012
 • Shippax Awards 2013
 • Baltic Sea Clean Maritime Awards 2013
 • Skål Sustainable Tourism Award 2014
 • GBTA - Project ICARUS Gold Medal 2015