Arbete för Östersjöns bästa

Viking Line deltar aktivt i arbetet för att skydda Östersjön genom att på olika sätt stödja miljöorganisationer som verkar inom Östersjöområdet.

Donationer för miljöarbetet i Östersjön

Sedan år 2014 har Viking Line haft en kampanj där en del av intäkterna från plastkassarna som säljs i fartygens butiker doneras till miljöarbetet i Östersjön. Påsarna tillverkas av återvunnen plast och 2018 valde vi att donera 50 000 euro till två miljöorganisationer: Håll Skärgården Ren rf och Östersjöfonden vid Helsingfors universitet.

Vi vill betona nyttan av att samarbeta direkt med miljöorganisationerna, eftersom de arbetar målmedvetet för att uppnå synliga och konkreta resultat i närmiljön. Donationerna används bland annat till informationskampanjer, miljöarbete och till att upprätthålla sopstationer och toaletter i skärgården

Små val spelar stor roll

Miljöansvaret kommer till uttryck på en mängd olika sätt i fartygens vardag. På Viking Lines fartyg serveras ekologiskt odlat kaffe. Även den fisk som serveras i restaurangerna kommer från hållbara bestånd som rekommenderats av svenska Miljöstyrningsrådet.

Visste du att...

vi har från fartygen under år 2018 fört i land till återvinning 451 ton glasförpackningar, 104 ton metallskrot samt 596 ton förpackningar av papper och kartong.

Visste du att...

ombord på våra fartyg serverades 6 401 735 koppar ekologiskt odlat kaffe under 2018. Vid ekologisk odling får bönorna växa i en rik biologisk mångfald utan konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel eller genmanipulerade grödor

Visste du att...

plastkassarna som säljs i sjöbutikerna är tillverkade av återvunnet material och en del av intäkterna doneras till två miljöorganisationer.

Visste du att...

våra fartyg inte släpper ut varken avfalls- eller länsvatten i havet. Allt avfallsvatten pumpas i land.

Visste du att...

Viking Grace är det första stora passagerarfartyget i världen som drivs med flytande naturgas LNG.
Genom att använda LNG reduceras utsläpp av kväve med 85 % och växthusgaser med 15 %. Svavel- och partikelutsläppen är praktiskt taget noll.

Visste du att...

i stället för att använda miljöskadliga bottenfärger borstas Viking Lines fartygs bottnar av dykare flera gånger per år.