Arbete för Östersjöns bästa

Viking Line deltar aktivt i arbetet för att skydda Östersjön genom att på olika sätt stödja miljöorganisationer som verkar inom Östersjöområdet.

Donationer för miljöarbetet i Östersjön

Viking Line donerar 50 000 euro för miljöarbetet i Östersjön. Donationen går till miljöorganisationen Håll Skärgården Ren rf. samt till Helsingfors Universitets marinbiologiska forskningsstation i Tvärminne. Pengarna kommer från försäljning av plastkassar på fartygen. Kassarna, som tillverkas i Merikarvia i Finland, är gjorda av bland annat återvunnen plast där en del av råvaran kommer från plaståtervinning ombord. I materialet har man tillsatt ett ämne, Poly-Bi, som gör att plasten bryts ned om den hamnar i naturen. Projektet som inleddes 2014 är ett led i Viking Lines miljöengagemang där en målsättning är att reducera plastavfall ombord. Läs mer i pressmeddelandet. 

Vi vill betona nyttan av att samarbeta direkt med miljöorganisationer samt med miljöforskare, eftersom dessa jobbar målmedvetet för att uppnå synliga och konkreta resultat i närmiljön. 

Små val spelar stor roll

Miljöansvaret kommer till uttryck på en mängd olika sätt i fartygens vardag. På Viking Lines fartyg serveras ekologiskt odlat kaffe. Även den fisk som serveras i restaurangerna kommer från hållbara bestånd som rekommenderats av svenska Miljöstyrningsrådet.

Visste du att...

vi har från fartygen under år 2019 fört i land till återvinning 391 ton glasförpackningar, 108 ton metallskrot samt 732 ton förpackningar av papper och kartong.

Visste du att...

ombord på våra fartyg serverades 6 636 700 koppar ekologiskt odlat kaffe under 2019. Vid ekologisk odling får bönorna växa i en rik biologisk mångfald utan konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel eller genmanipulerade grödor

Visste du att...

plastkassarna som säljs i sjöbutikerna är tillverkade av återvunnet material och är nu nedbrytningsbara. En del av intäkterna doneras till två miljöorganisationer.

Visste du att...

våra fartyg inte släpper ut varken avfalls- eller länsvatten i havet. Allt avfallsvatten pumpas i land.

Visste du att...

Viking Grace är det första stora passagerarfartyget i världen som drivs med flytande naturgas LNG.
Genom att använda LNG reduceras utsläpp av kväve med 85 % och växthusgaser med 15 %. Svavel- och partikelutsläppen är praktiskt taget noll.

Visste du att...

i stället för att använda miljöskadliga bottenfärger borstas Viking Lines fartygs bottnar av dykare flera gånger per år.