Arbete för Östersjöns bästa

Viking Line deltar aktivt i arbetet för att skydda Östersjön genom att på olika sätt stödja miljöorganisationer som verkar inom Östersjöområdet.

Donationer för miljöarbetet i Östersjön

Viking Line donerar 50 000 euro för miljöarbetet i Östersjön. Donationen går till miljöorganisationen Håll Skärgården Ren rf. samt till Helsingfors Universitets marinbiologiska forskningsstation i Tvärminne. Pengarna kommer från försäljning av plastkassar på fartygen. Kassarna, som tillverkas i Merikarvia i Finland, är gjorda av bland annat återvunnen plast där en del av råvaran kommer från plaståtervinning ombord. I materialet har man tillsatt ett ämne, Poly-Bi, som gör att plasten bryts ned om den hamnar i naturen. Projektet som inleddes 2014 är ett led i Viking Lines miljöengagemang där en målsättning är att reducera plastavfall ombord. Läs mer i pressmeddelandet. 

Vi vill betona nyttan av att samarbeta direkt med miljöorganisationer samt med miljöforskare, eftersom dessa jobbar målmedvetet för att uppnå synliga och konkreta resultat i närmiljön. 

Små val spelar stor roll

Miljöansvaret kommer till uttryck på en mängd olika sätt i fartygens vardag. På Viking Lines fartyg serveras ekologiskt odlat kaffe. Även den fisk som serveras i restaurangerna kommer från hållbara bestånd som rekommenderats av svenska Miljöstyrningsrådet.

Visste du att...

vi har från fartygen under år 2020 fört i land till återvinning 143 ton glasförpackningar, 84 ton metallskrot samt 226 ton förpackningar av papper och kartong.

Visste du att...

Ombord på Viking Lines fartyg serveras årligen 7,4 miljoner koppar ekologiskt odlat kaffe. Vid ekologisk odling får bönorna växa i en rik biologisk mångfald utan konstgödsel, kemiska bekämpningmedel eller genmanipulerade grödor.

Visste du att...

plastkassarna som säljs i sjöbutikerna är tillverkade av återvunnet material och är nu nedbrytningsbara. En del av intäkterna doneras till två miljöorganisationer.

Visste du att...

våra fartyg inte släpper ut varken avfalls- eller länsvatten i havet. Allt avfallsvatten pumpas i land.

Visste du att...

Viking Grace är det första stora passagerarfartyget i världen som drivs med flytande naturgas LNG.
Genom att använda LNG reduceras utsläpp av kväve med 85 % och växthusgaser med 15 %. Svavel- och partikelutsläppen är praktiskt taget noll.

Visste du att...

i stället för att använda miljöskadliga bottenfärger borstas Viking Lines fartygs bottnar av dykare flera gånger per år.