Arbete för Östersjöns bästa

Viking Line deltar aktivt i arbetet för att skydda Östersjön genom att på olika sätt stödja miljöorganisationer som verkar inom Östersjöområdet.

År 2016 fick finska Håll Skärgården Ren rf och svenska Håll Sverige Rent sammanlagt 70 000 euro. Viking Line gav också en donation på 100 000 euro till Helsingfors universitet för forskning om Östersjön.

År 2017 gav Viking Line tillsammans 100 000 euro för miljöarbetet i Östersjön. Donationen kom från försäljningen av plastkassar på Viking Lines fartyg och gick till fem olika miljöorganisationer: BSAG (Baltic Sea Action Group), Håll Skärgården Ren rf, John Nurminens Stiftelse, Håll Sverige Rent samt Östersjöfonden.

Små val spelar stor roll

Miljöansvaret kommer till uttryck på en mängd olika sätt i fartygens vardag. På Viking Lines fartyg serveras ekologiskt odlat kaffe. Även den fisk som serveras i restaurangerna kommer från hållbara bestånd som rekommenderats av svenska Miljöstyrningsrådet.

Visste du att...

vi har från fartygen under år 2017 fört i land till återvinning 20 ton plast, 1 500 ton använda oljor, 423 ton glasförpackningar, 87 ton metallskrot samt 633 ton förpackningar av papper och kartong.

Visste du att...

på våra fartyg har det serverats 6 330 977 koppar kaffe som är ekologiskt odlat och rättvisemärkt. Bönorna får växa i en rik biologisk mångfald utan konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel eller genmanipulerade grödor.

Visste du att...

plastkassarna som säljs i sjöbutikerna är tillverkade av återvunnet material och en del av intäkterna doneras till två miljöorganisationer.

Visste du att...

våra fartyg inte släpper ut varken avfalls- eller länsvatten i havet. Allt avfallsvatten pumpas i land.

Visste du att...

Viking Grace är det första stora passagerarfartyget i världen som drivs med flytande naturgas LNG.
Genom att använda LNG reduceras utsläpp av kväve med 85 % och växthusgaser med 15 %. Svavel- och partikelutsläppen är praktiskt taget noll.

Visste du att...

i stället för att använda miljöskadliga bottenfärger borstas Viking Lines fartygs bottnar av dykare flera gånger per år.