Viking Line värnar om Östersjön – Finland 100

Östersjön är och kommer alltid att vara av stor betydelse för Finland och Viking Line, både som trafikrutt och som ett område för fritid och rekreation. Dessutom är Åbo och Ålands skärgård viktiga trumfkort för finländsk turism. Jubileumsåret Finland 100 till ära vill Viking Line samla in medel för att skydda och bedriva forskning om Östersjön.

Viking Lines fartyg trafikerar i en känslig havsmiljö. Att värna om Östersjön och skärgårdsnaturen har därför legat Viking Line varmt om hjärtat sedan flera årtionden tillbaka. Det egentliga miljöarbetet inleddes på 1980-talet i samband med att flottan förnyades och utökades.

Utöver medelinsamlingen vill Viking Line under jubileumsåret genom olika insatser och kampanjer lyfta fram sitt omfattande miljöarbete och med sitt exempel sporra andra finländska aktörer på Östersjön och i dess närmiljö – tillsammans kan vi åstadkomma mer.

50 000 euro till havsforskningen 

Jubileumsåret Finland 100 kulminerar med att Viking Line donerar 50 000 euro till Tvärminne zoologiska station, som hör till Helsingfors universitet. Stationen är inriktad på havsforskning med särskilt fokus på mångfald, ekosystemets funktion och effekterna av mänsklig aktivitet.

Långsiktigt arbete för miljön 

Under årtionden har vi uppmärksammat bl.a. bränsleförbrukning, avloppsvattenrening, återvinning och utsläpp. Vi har långsiktigt och aktivt utvecklat vårt miljöarbete, så att vi i dag gör mer än vad internationella avtal och nationella lagar kräver. En viktig del av vårt miljöarbete är samarbetet med miljöorganisationer, som fokuserar på att skydda Östersjön