Ett hållbart resande med Viking Line

Havet är vår livsnerv. För oss är det lika viktigt som nödvändigt att verka för ett klimatsmart resande med Östersjöns bästa för ögonen. Och vi är stolta över att gå i första ledet när det gäller nya lösningar för att minska miljöpåverkan. Är du nyfiken på hur vi jobbar med hållbarhet? Kika här!

Sustainable Travel Finland -märket

Visit Finland har beviljat Viking Line rätten att använda Sustainable Travel Finland-märket för ansvarsfulla resetjänster. Märket är ett erkännande för arbetet vi gjort sedan 1980-talet. I och med detta stöder vi också Visit Finlands mål och främjar Finlands rykte som ett ansvarsfullt resmål.

Läs mer

Minskat matsvinn under pandemin

År 2019 lyckades vi minska matsvinnet ombord på Mariella med hela 40 procent. Sedan kom pandemin, och vi fick ner svinnet ytterligare på alla fartyg genom en rad åtgärder. Inget ont som inte för något gott med sig med andra ord.

 • Vi har satsat på kvalitet framför kvantitet i bufférestaurangerna ombord. Färre rätter att tillreda bidrar till minskat matsvinn.
 • Varmrätterna i buffén portionernas ut som à la carte-rätter, med både högre kvalitet och minskat svinn som följd.
 • Ett större antal färdigportionerade rätter i buffén gör att färre tallrikar används.
 • Vid frukost portioneras varmrätterna ut ombord på alla fartyg.
 • På Cinderella lägger kökspersonalen i The Buffet upp vad du vill ha på tallriken, både kallskuret och varmt. Desserten serveras som färdig tallrik.
 • Premiumfrukosten har uppdaterats, så att varmrätterna beställs på plats och serveras på tallrik i à la carte-portioner.
 • Mer noggrann planering av öppettider och servering har gjort att maten kan tillredas à la minute och inte bli stående och därmed hamna i soporna.
 • Vi har utökat samarbetet med lokala producenter. Kortare leveranssträcka gör att produktkvaliteten höjs och svinnet minskar.

Ny teknik är (sjö)vägen framåt

Kalla oss för tekniknördar om du vill, men vår miljöresa börjar med våra tekniska innovationer.

... bygger vi just nu ett av världens mest klimatsmarta fartyg. Men redan 2013 med Viking Grace tog vi jätteklivet över till LNG (flytande naturgas) med stora utsläppsvinster till följd. 2018 blev hon dessutom första fartyget att använda Climeons energiåtervinningssystem Ocean Marine, som gör det möjligt att återvinna värme från motorerna till elektricitet. Nästa gång du tänder i hytten på Viking Grace är det troligtvis spillvärmen som omvandlats till el.

Men vår tekniska framfart tar som sagt inte slut här. Med hjälp av splitternya Azipod-propellrar, optimerat skrov, återanvänd kyla, möjlighet att omvandla spillvärme till el samt dynamisk ventilation och belysning kan du se fram emot en både grönare och skönare upplevelse när Viking Glory gör entré på Östersjön under 2021. Tanken kommer så klart vara fylld med LNG.

Läs mer om

Hållbarhet i stort och smått

Vad gör vi på Viking Line för att minska miljöpåverkan? En hel del faktiskt. Och varje insats räknas.

 • Vi släpper inte ut något avfallsvatten i havet.
 • Allt avfall som uppstår ombord transporteras till land för återvinning eller för att tas omhand på annat sätt.
 • Istället för att använda miljöskadliga bottenfärger får dykare borsta av fartygsbottnarna.
 • Matsvinnet i restaurangerna på Mariella har minskat med 40%, mycket tack vare effektiviserade tillagningsprocesser i köket. På fyra månader motsvarar det 70 000 portioner!
 • Stort fokus på bränsleoptimering. Av Viking Lines fartyg använder sex lågsvavligt bränsle med maximalt 0,1 viktprocent svavel. Det sjunde, Viking Grace, använder svavelfri flytande naturgas (LNG). Även Viking Glory som sjösätts 2021 är LNG-drivet.
 • Flera insatser för att minska kväveoxidutsläppen har genomförts. På Cinderella används katalysatorer och på Mariella används Humid Air Motor-teknik (HAM).
 • Fyra fartyg som ligger en längre tid i hamn ansluts till elnätet i land för att reducera utsläppen.
 • Genom en unik vakuumprocess återvinns värme till elektricitet på Viking Grace.
 • Sedan 2018 körs bolagets bussar på Neste MY Förnybar Diesel™, ett 100 % förnybart drivmedel.
 • Påsen du får i taxfreen är nedbrytbar och tillverkad av återanvänd förpackningsplast.
 • Under 2018/19 har vi bland annat bytt ut plastsugrören ombord (1,5 miljoner sugrör om året!) mot sugrör av biologiskt nedbrytbart material.
 • Sillen i buffén är MSC-certifierad.
 • Allt kaffe som serveras ombord är ekologiskt.
 • I huvudsak används endast flergångskärl av porslin, glas och melamin inom serveringen.
 • Engångsportionsskålarna är tillverkade av antingen majs eller cellulosa.
 • Takeaway-bägarna i caféerna är antingen Svanenmärkta kartongbägare eller PEFC-certifierade varmdryckesbägare.
 • Volymprodukter som grädde, smör, yoghurt, surmjölk och ägg som serveras ombord på fartygen produceras genomgående i Finland. Mjölken och potatisen produceras i Finland och Sverige.
 • För att bekämpa matsvinnet erbjuds färdiga portionsbitar i buffén.
 • I caféerna görs smörgåsarna på plats för att kunna bemöta förfrågan.
 • Från 1 april 2020 ska alla kokta ägg ombord komma från frigående höns. Det är en tredjedel av de äggprodukter som serveras! Men vi siktar högre. Från och med 2024 kommer vi enbart att använda oss av ägg från frigående höns på våra fartyg.

Fördel med el

Gabriella, Viking XPRS och Rosella utnyttjar landström. Detta betyder att fartygen då de ligger i hamn kopplas till landströmsnätet. Då vi inte behöver använda fartygets motorer för att producera el, blir det mindre utsläpp och buller. I Mariehamn, Stockholm och Tallinn produceras landström helt med förnybar energi. Viking XPRS har digitala hyttnycklar och taxfreeprislistor, vilket sparar på papper och minskar vårt miljöavtryck.

10 tips för en klimatsmart resa

Följ med oss på färden mot en grönare framtid och ett hållbart resande. Här är några konkreta tips på vad du kan göra för att hjälpa till.

 1. Ta hellre ett extravarv i buffén än att fylla hela tallriken direkt. Kanske är det första gången du testar en ny rätt? Lägg upp en liten smakportion till att börja med.
 2. Byt ut bilen mot cykel. Den går alldeles utmärkt att ta med ombord. Dessutom är alla våra resmål cykelvänliga.
 3. Ta med din egen vattenflaska och fyll på med kranvattnet ombord.
 1. Fyll bäddarna i hytten med resekompisar.
 2. Handla ekologiskt i taxfreen. Utbudet är enormt – du kan till och med köpa kläder från Viking Line Collection som till 100% är tillverkade av återanvänt tyg.
 3. Bär hem det du handlat i våra nedbrytningsbara plastpåsar.
 4. Testa våra goda vegetariska och veganska rätter i buffén.
 5. Lämna bilen hemma och ta bussen till båten istället. Vi erbjuder anslutningsbuss som drivs av förnybar diesel från ett 60-tal orter runtom i Sverige.
 6. Släck lamporna och stäng av tv:n när du lämnar hytten.
 7. Ladda ner Viking Line-appen så behöver du inte skriva ut din bokningsbekräftelse.

Vi länkar samman Europa

Vore det inte bättre att lämna Östersjön i fred kanske du tänker. Men då får du tänka om.

... transportvägen, och majoriteten av våra fartyg fraktar varje dag stora mängder varor mellan Sverige, Finland och Estland. Hela 92% av Finlands export sker sjövägen! EU förespråkar en hållbar och miljöanpassad framtid för sjöfarten som en del av den europeiska transportinfrastrukturen. Och där vill vi vara med och dra vårt strå till stacken.

Gröna samarbeten

På Viking Line har vi valt att samarbeta med ett flertal miljöorganisationer för ett hållbart resande.

... vår skärgård och stöder vetenskaplig forskning kring skyddet av Östersjöns unika havsmiljö. I mars 2019 donerade vi 50 000 euro till Håll Skärgården Ren rf och Helsingfors universitets marinbiologiska forskningsstation i Tvärminne. Tillsammans blir vi starkare.

Håll Skärgården Ren rf

Håll Skärgården Ren rf är en riksomfattande finsk miljöorganisation för alla båtfarare och andra som rör sig till sjöss. All verksamhet syftar till att hålla skärgården och den finska havsmiljön ren. Föreningen främjar och söker lösningar som ska göra båtlivet och andra vattenaktiviteter samt hamnverksamheten mer miljövänliga.

Håll Sverige rent

Vi stöder Håll Sverige rent i kampen för ett skräpfritt Sverige, både i land och till havs. De arbetar aktivt för att minska nedskräpningen, främja återvinningen och öka miljömedvetenheten hos både individer och organisationer.

Baltic Sea Action Group (BSAG)

BSAG är en ideell förening med bas i Finland, som arbetar med att hitta lösningar för att återställa en god ekologisk balans i Östersjön. Detta vill man uppnå genom att förse beslutsfattare med vetenskapligt underlag och sammanföra rätt aktörer.

Helsingfors universitet (Östersjöforskning)

Vi samarbetar med Finlands största center för Östersjöforskning – Tvärminne zoologiska station, som är en del av Helsingfors universitets bio- och miljövetenskapliga fakultet. Den marina stationen ligger vid Finska vikens mynning i norra Östersjön och är öppen året runt. Hit kommer forskare från hela världen för att bedriva högklassisk biologisk forskning. Stationen grundades år 1902 och därför finns det gott om bakgrundsinformation för att studera långtidsförändringar i miljön. Dessutom ligger stationen i ett naturskyddsområde där man endast får röra sig i forsknings- och undervisningssyfte.

Certifieringar och miljöpriser

Självklart följer vi de avtal och lagar som gäller för miljö och sjöfart. Vi gör gärna ännu mer. Och för det har vi belönats rikligt.

... samt koncernens huvudkontor och dotterbolaget Viking Line Buss Ab är miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001:2015. Vår organisation och samtliga fartyg är även certifierade i enlighet med ISM-koden (International Safety Management, krav på säkerhet och förebyggande av föroreningar).

Vår strävan efter ett hållbart resande har också resulterat i en mängd fina miljöpriser genom åren, något som vi är extra stolta över. Det visar att vi är på rätt väg. Nu siktar vi ännu högre!