Internationella miljöpriser

Viking Line har erhållit följande internationella miljöpriser för rederiets innovativa miljöarbete.

 

 

Seatrade Awards 2000

Countering Marine Pollution: HAM – Humid Air Motor.

Stockholms Hamnars Miljöboj 2002

“Stockholms Hamnars Miljöboj tilldelas Viking Line för deras aktiva och målmedvetna miljöarbete under lång tid och inom många områden, särskilt för att minska utsläppen av svavel- och kväveoxider”

Stockholms Hamnars Miljöboj 2012

”Stockholms Hamnars Miljöboj tilldelas Viking Line för att de byggt världens första passagerarfartyg i sin storleksklass som kan drivas med LNG och samtidigt utvecklat flera unika och innovativa miljölösningar för M/S Viking Grace.”

Shippax Awards 2013

”Inom området miljökvalitet för att fartyget är det första i långtrafik med motorer för dubbla bränslen (gas och diesel) och för att fartyget är försett med många energibesparande lösningar. Inom området exteriör design premierades LNG-tankarna och den lilla skorstenen, proviantlogistiken och den innovativa designen på inredningen”.

Baltic Sea Clean Maritime Awards 2013

Viking Grace erhöll första pris i kategorin Teknik, framdrivning och motorer.

Skål Sustainable Tourism Award 2014

Juryn betonar att Viking Grace är världens miljövänligaste passagerarfartyg och att det sätter standarden för hela branschen.

Global Business Travel Association – Project ICARUS Gold Medal 2015

Viking Line har tilldelats GBTA:s hållbarhetspris Project ICARUS Gold Medal för arbetet med att utveckla Viking Grace. Det naturgasdrivna fartyget som sjösattes 2013 är enligt GBTA ett bevis på att rederiet är ledande inom teknisk utveckling med fokus på hållbarhet. 

Viking Line vinnare av priset Årets hållbara gärning 2018 för Viking Graces rotorsegel

På Finnish Travel Gala 2018 belönades Viking Line i kategorin Årets hållbara turismgärning (fritt översatt) för Viking Graces rotorsegel. Motiveringen löd (fritt översatt):
”Viking Line har under årens lopp i sin verksamhet strävat efter att minska på sina utsläpp. Det senaste konkreta exemplet är det nydanande rotorseglet som utvecklats i Finland och som togs i bruk på Viking Grace i april 2018. Liksom LNG-bränslet som används på
Viking Grace är rotorseglet en innovation med vars hjälp man gör bränsleinbesparingar och minskar utsläpp.”