Interna och externa granskningar

För att säkerställa att Viking Line uppfyller kraven för miljöcertifiering utförs regelbundna externa och interna granskningar.

Certifieringsorganet DNV GL utför årliga externa granskningar av miljöledningssystemet, för att verifiera att målen efterlevs. Därtill utför de finländska, svenska och estniska tillsynsmyndigheterna kontinuerliga besiktningar av ISM-koden avseende såväl säkerhet som miljö.