Utsläpp och restprodukter

En viktig del av Viking Lines miljöarbete är vår strävan efter att minska utsläppen och miljöeffekterna på många olika sätt.

Detta gör vi genom att:

 • minska energiförbrukningen och minimera utsläppen i luften.
 • se till att Viking Lines fartyg inte släpper ut avlopps- eller slagvatten som innehåller kväve, fosfor eller olja i havet.
 • transportera allt avfall som uppstår ombord på våra fartyg i land så att det kan återvinnas, återanvändas, brännas, deponeras, komposteras eller tas om hand på annat sätt.
 • förbjuda att giftig bottenfärg används på våra fartyg.

Återvinning

Återvinning sparar naturresurser, och genom ökad återvinning kan vi minska vår klimatpåverkan. Återvinning av material kräver mycket mindre energi än framställning av nytt material. Kretsloppstänkande är klimatsmart. Mer information om hur Viking Line återvinner resurser.

Med kurs mot utsläppsmålet

Det globala målet är att minska sjöfartens koldioxidutsläpp med 40 % fram till år 2030. Viking Line har en stadig kurs mot detta mål! Från år 2008 har utsläppen från våra fartyg minskat med 30 % per sjömil. Resultatet är en kombination av investeringar och tekniska lösningar:

 • Investeringar i LNG-teknik på våra nya fartyg*.
 • Byte till energieffektiv LED-belysning.
 • Luftkonditionering och temperatur regleras utgående från faktiska behov.
 • Tidtabeller och rutter planeras bränsleeffektivt.
 • Tekniska förbättringar görs fortlöpande, både i fartygens maskinrum och i allmänna utrymmen.

*LNG är svavelfri flytande naturgas. Med LNG minskas utsläppen av växthusgaser med 15–25 %.

Minskat matsvinn under pandemin

År 2019 lyckades vi minska matsvinnet ombord på Mariella med hela 40 procent. Sedan kom pandemin, och vi fick ner svinnet ytterligare på alla fartyg genom en rad åtgärder. Inget ont som inte för något gott med sig med andra ord.

 • Vi har satsat på kvalitet framför kvantitet i bufférestaurangerna ombord. Färre rätter att tillreda bidrar till minskat matsvinn.
 • Varmrätterna i buffén portionernas ut som à la carte-rätter, med både högre kvalitet och minskat svinn som följd.
 • Ett större antal färdigportionerade rätter i buffén gör att färre tallrikar används.
 • Vid frukost portioneras varmrätterna ut ombord på alla fartyg.
 • På Cinderella lägger kökspersonalen i The Buffet upp vad du vill ha på tallriken, både kallskuret och varmt. Desserten serveras som färdig tallrik.
 • Premiumfrukosten har uppdaterats, så att varmrätterna beställs på plats och serveras på tallrik i à la carte-portioner.
 • Mer noggrann planering av öppettider och servering har gjort att maten kan tillredas à la minute och inte bli stående och därmed hamna i soporna.
 • Vi har utökat samarbetet med lokala producenter. Kortare leveranssträcka gör att produktkvaliteten höjs och svinnet minskar.

Återvunnet från fartygen 2020

143 ton glasförpackningar. När återvunnet glas smälts till nytt glas förbrukas 20 %
mindre energi än när man utgår från råvarorna sand, soda och kalk. Glasförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.

84 ton metallskrot. Återvinning av stål, som används i exempelvis konservburkar, sparar 75 % energi jämfört med produktion från järnmalm.

226 ton papper och kartong. Återvinningen av papper och kartong medför att vi inte behöver fälla så många nya träd. Ett ton returpapper motsvarar ungefär 14 träd. Papper kan återvinnas omkring sju gånger.