Återvinning

Genom att återvinna material kan man spara naturresurser och därmed skapa en hållbar utveckling.

Under 2016 har det från Viking XPRS, Viking Grace och Mariella förts iland till biogastillverkning 1 022 ton matavfall som ger 77 000 kubikmeter biogas, vilket motsvarar 87 000 liter bensin. Biogasproduktionen varken ökar koldioxidhalten i atmosfären eller förvärrar växthuseffekten. Därför brukar biogas kallas koldioxidneutralt.

Sedan 2014 har Viking Line samarbetat kring återvinning med den nederländska mattillverkaren DESSO. DESSO har lanserat ett banbrytande projekt för att återanvända begagnade mattor från sina företagskunder. Mattorna samlas in vid slutet av sin livslängd och upparbetas till råvara som används för att tillverka nya mattor. Återvinning och nya tillverkningsmetoder bidrar till en cirkulär ekonomi och en hållbar utveckling. Sedan 2014 har Viking Line återvunnit nästan 30 ton heltäckningsmattor.

Nyckeltal

VIKING LINES FARTYG 2017 2016 2015
Volymer      
Passagerare 6 881 149 6 502 191 6 568 684
Personbilar 762 253 682 194 649 327
Fraktenheter 127 668 131 918 133 163
Totaldistans (tkm) 1 135 1 130 1 138
Resursförbrukning
Olja (ton) 77 676 79 709 80 701
Smörjolja (m³) 747 648 620
Urea (m³) 289 446 284
Färskvatten (m³) 324 874 327 059 331 736
LNG (ton) 15 172 14 960 15 480
Utsläpp (ton)
Kväveoxider (NOx) 3 175 3 230 3 218
Svaveloxider (SOx) 73 75 76
Koldioxid (CO2) 287 204 289 508 286 797
Restprodukter (ton)
Fast avfall till förbränning 3 025 2 959 3 138
Avfall till deponi 165 143 158
Avfall till återvinning 1 434 1 491 1 565
Bioavfall 1 141 1 022 1 042
Farligt avfall 55 55 67
Avfallsvatten iland (m³)   
Grå- och svartvatten 293 576 292 528 294 364
Länsvatten 8 349 7 795 8 423
       
Avfallsolja (m³)  1 775 1 943 2 506

Viking FSTR, som chartrades under perioden 10.4–16.10.2017, ingår inte i ovanstående siffror.

VIKING LINE BUSS AB 2017 2016 2015
Antal körda kilometer 787 475 781 892 790 737
Förbrukad mängd diesel (liter) 247 441 247 152 244 815
Vattenförbrukning (m³) 351 377 350
Garagets elförbrukning (kWh) 60 038 61 756 47 015