Återvinning

Genom att återvinna material kan man spara naturresurser och därmed skapa en hållbar utveckling.

Under 2016 har det från Viking XPRS, Viking Grace och Mariella förts iland till biogastillverkning 1 022 ton matavfall som ger 77 000 kubikmeter biogas, vilket motsvarar 87 000 liter bensin. Biogasproduktionen varken ökar koldioxidhalten i atmosfären eller förvärrar växthuseffekten. Därför brukar biogas kallas koldioxidneutralt.

Sedan 2014 har Viking Line samarbetat kring återvinning med den nederländska mattillverkaren DESSO. DESSO har lanserat ett banbrytande projekt för att återanvända begagnade mattor från sina företagskunder. Mattorna samlas in vid slutet av sin livslängd och upparbetas till råvara som används för att tillverka nya mattor. Återvinning och nya tillverkningsmetoder bidrar till en cirkulär ekonomi och en hållbar utveckling. Sedan 2014 har Viking Line återvunnit nästan 30 ton heltäckningsmattor.

Nyckeltal