Återvinning

Allt avfall som genereras ombord tas i land för att sedan återvinnas, återanvändas, förbrännas, deponeras eller på annat sätt sluthanteras hos en godkänd mottagare.

Bioavfall

På Viking XPRS och Viking Grace har utrustning installerats för effektiv sortering och insamling av bioavfall. Bioavfallet tranporteras sedan till en rötningsanläggning för producering av biogas.

Viking Grace och Viking XPRS