Inga utsläpp i havet

Viking Lines fartyg släpper varken ut avfalls- eller länsvatten, som innehåller kväve, fosfor och olja, i havet. Allt förbrukat vatten pumpas i land och därmed minskar belastningen på Östersjön.

På fartygen bildas i huvudsak två olika typer av avfallsvatten, grå- och svartvatten. Svartvatten är avfallsvatten från toaletter och gråvatten är dusch- och annat tvättvatten. Oljehaltigt vatten, länsvatten, uppstår i fartygens maskinrum.

Enligt MARPOL är det tillåtet att släppa ut svart- och länsvatten i havet om vattnet uppfyller vissa angivna kriterier. Utsläpp av gråvatten regleras inte alls i lagstiftningen. Viking Lines val att låta reningsverk i land ta hand om avfalls- och länsvatten är därmed en miljöfrämjande åtgärd utöver kraven i regelverken.