Ingen giftig bottenfärg

I stället för att använda miljöskadliga bottenfärger borstas fartygens bottnar av dykare flera gånger per år.

Viking Lines samarbetspartner DG Diving Group använder en egenutvecklad, patenterad och miljöanpassad borstningsmetod. Metoden innebär att all växtlighet som lossnar i samband med borstningen uppsamlas i en separat behållare, vilken sedan tas iland för vidare behandling. Av avfallet görs bland annat biogas.