Viking Grace

M/S Viking Grace representerar en helt ny generation av fartyg som kännetecknas av modern formgivning och moderna koncept, högklassig service och konsekvent miljötänkande. 

Miljövänligt bränsle

Viking Grace är det första passagerarfartyget i sin storleksklass som drivs av helt svavelfri, flytande LNG-naturgas. Läs mer om LNG.

I jämförelse med dagens bränslen minskar kväve- och partikelutsläppen med 85 % och utsläppen av växthusgaser med 15 %. När man använder LNG uppfylls alla IMO-utsläppskrav som kommer att träda i kraft inom den närmaste framtiden.

Spillvärmen från motorerna tas till vara när fartyget ligger i hamn och LNG-kylningen återvinns i luftkonditioneringen.

Trafik på naturens villkor

Fartygets skrov är hydrodynamiskt optimerat för att minimera uppkomsten av svallvågor, vilket är särskilt viktigt när man trafikerar i skärgården. Viking Grace har även höga krav på eliminering av yttre buller, och fartyget är ett av världens tystaste.

Ett nytt energiåtervinningssystem

Viking Grace är det första fartyget i världen som använder det svenska innovationsföretaget Climeons energiåtervinningssystem Ocean Marine.

Systemet omvandlar spillvärmen från fartygets motorer till 700 000 kWh ren och utsläppsfri elektricitet per år. Elektriciteten används i första hand på hyttdäcken, bland annat till belysning.


Vårt gröna rotorsegel vann

Viking Graces rotorsegel vann Vuoden vastuullinen matkailuteko (ung. Årets ansvariga turismgärning) på Finnish Travel Gala 2018-festen. Motiveringen till segern löd: Viking Line har redan i åratal satsat på att minska utsläppen. Ett nytt konkret exempel är den nya typens rotorsegel som installerades på Viking Grace i april 2018. Rotorseglet har utvecklats i Finland. Precis som LNG-bränslet, som används i Viking Grace, är rotorseglet en innovation som sparar bränsle och minskar utsläppen. Nya rotorsegel kommer också att installeras på Viking Lines nya fartyg som kommer till Åbo–Stockholm-linjen.