Viking Grace

M/S Viking Grace representerar en helt ny generation av fartyg som kännetecknas av modern formgivning och moderna koncept, högklassig service och konsekvent miljötänkande. 

Miljövänligt bränsle

Viking Grace är det första passagerarfartyget i sin storleksklass som drivs av helt svavelfri, flytande LNG-naturgas. Läs mer om LNG.

I jämförelse med dagens bränslen minskar kväve- och partikelutsläppen med 85 % och utsläppen av växthusgaser med 15 %. När man använder LNG uppfylls alla IMO-utsläppskrav som kommer att träda i kraft inom den närmaste framtiden.

Spillvärmen från motorerna tas till vara när fartyget ligger i hamn och LNG-kylningen återvinns i luftkonditioneringen.

Trafik på naturens villkor

Fartygets skrov är hydrodynamiskt optimerat för att minimera uppkomsten av svallvågor, vilket är särskilt viktigt när man trafikerar i skärgården. Viking Grace har även höga krav på eliminering av yttre buller, och fartyget är ett av världens tystaste.

Ett nytt energiåtervinningssystem

Viking Grace är det första fartyget i världen som använder det svenska innovationsföretaget Climeons energiåtervinningssystem Ocean Marine.

Systemet omvandlar spillvärmen från fartygets motorer till 700 000 kWh ren och utsläppsfri elektricitet per år. Elektriciteten används i första hand på hyttdäcken, bland annat till belysning.


Friska vindar med nytt rotorsegel

Viking Grace får mer vind under vingarna med det nya rotorseglet. Det motordrivna cylindriska seglet skapar en lufttrycksskillnad, som för fartyget framåt.

Vårt gröna rotorsegel vann

Viking Graces rotorsegel vann Vuoden vastuullinen matkailuteko (ung. Årets ansvariga turismgärning) på Finnish Travel Gala 2018-festen. Motiveringen till segern löd: Viking Line har redan i åratal satsat på att minska utsläppen. Ett nytt konkret exempel är den nya typens rotorsegel som installerades på Viking Grace i april 2018. Rotorseglet har utvecklats i Finland. Precis som LNG-bränslet, som används i Viking Grace, är rotorseglet en innovation som sparar bränsle och minskar utsläppen. Nya rotorsegel kommer också att installeras på Viking Lines nya fartyg som kommer till Åbo–Stockholm-linjen.