Trafikinformation

OBS! Trafikmeddelandetjänsten visar enbart nyligen uppkomna trafikstörningar, förseningar eller andra avvikelser av force majeure-karaktär. Planerade uppehåll beroende på dockningar, översyner och stilleståndsdagar framgår av turlistan och finns listade nedan.

Planerade trafikuppehåll/extra trafik 2021

M/S Gabriella

Destinationskryssningar 2021 

M/S Gabriella kommer att utföra en destinationskryssning till Mariehamn i december. Fartyget utför kryssningen Helsingfors – Tallinn – Mariehamn – Tallinn – Helsingfors enligt följande tidtabell:

3.12 Avg. Helsingfors kl. 16.30
3.12 Ank. Tallinn kl. 19.15
3.12 Avg. Tallinn kl. 20.30
4.12 Ank. Mariehamn kl. 10.00
4.12 Avg. Mariehamn kl. 16.00
5.12 Ank. Tallinn kl. 09.00
5.12 Avg. Tallinn kl. 12.30
5.12 Ank. Helsingfors kl. 15.15

20 h-kryssningar från Helsingfors

M/S Gabriella kommer att utföra 20 h-kryssningar 16.9, 19.9, 28.10, 29.10, 11.11, 14.11.2021 Helsingfors – Tallinn enligt följande tidtabell:

Avg. Helsingfors kl. 17.30
Ank. Tallinn kl. 21.00
Avg. Tallinn kl. 23.00
Ank. Helsingfors kl. 14.00

Jultrafik

MS Gabriella trafikerar enligt en specialjultidtabell under perioden 23–26.12.2021. Normaltrafik återupptas den 26.12.2021 från Stockholm kl.16.30.

Gabriellas julkryssning 23.12:

23.12 Avg. Helsingfors kl. 17.15
24.12 Ank. Mariehamn kl. 04.25
24.12 Avg. Mariehamn kl. 04.30
24.12 Ank. Stockholm kl. 10.00
24.12 Avg. Stockholm kl. 15.00
24.12 Ank. Mariehamn kl. 23.40
24.12 Avg. Mariehamn kl. 23.45
25.12 Ank Helsingfors kl. 11.00

Gabriellas julkryssning 25.12:

25.12 Avg. Helsingfors kl. 17.15
26.12 Ank. Mariehamn kl. 05.30
26.12 Avg. Mariehamn kl. 05.35
26.12 Ank. Stockholm kl. 12.00
26.12 Avg. Stockholm ordinarie trafik kl. 16.30


2022

Abikryssning 18.2.2022

M/S Gabriella kommer att utföra en Abikryssning den 18.2.2022 Helsingfors–Stockholm enligt normal tidtabell. Gabriellas turlista justeras före och efter kryssningen enligt nedan:

20 h-kryssningar från Helsingfors

M/S Gabriella kommer att utföra 20 h-kryssningar 17.2 och 20.2.2022 Helsingfors – Tallinn enligt följande tidtabell:

Avg. Helsingfors kl. 17.30
Ank. Tallinn kl. 22.45
Avg. Tallinn kl. 23.15
Ank. Helsingfors 18.2 kl. 13.30 / 21.2 kl. 14.00

M/S Viking Grace, M/S Amorella

Övergång till normaltid (vintertid) hösten 2021:

MS Viking Grace ankomst och avgång till/från Långnäs söndagen 31.10.2021 kl. 01.05 / kl. 01.10 följer sommartid.
MS Amorellas ankomst och avgång till/från Långnäs den 31.10.2021 kl. 03.15 / kl. 03.20 samma natt har justerats till att följa normaltid (vintertid).

Jultrafik

Uppehåll i den ordinarie trafiken den 23.12.2021 efter kvällsankomst till Åbo kl. 19.50 (MS Viking Grace) och den 24.12.2021 efter morgonankomst till Åbo kl. 07.35 (MS Amorella).
MS Viking Grace genomför separat Julkryssning.
Den ordinarie trafiken återupptas 25.12.2021 i Åbo kl. 20.55 (MS Viking Grace) och i Åbo den 26.12.2021 kl. 08.45 (MS Amorella).

Julkryssning, M/S Viking Grace (ombord- och landstigning endast i Åbo)

24.12 Avg. Åbo kl. 14.00
24.12 Ank. Långnäs kl. 20.00
24.12 Avg. Långnäs kl. 20.05
25.12 Ank. Stockholm kl. 03.00
25.12 Avg. Stockholm kl. 04.00
25.12 Ank. Långnäs kl. 13.25
25.12 Avg. Långnäs kl. 13.30
25.12 Ank. Åbo kl. 19.00
Alla tider är lokala.

M/S Viking XPRS

Jultrafik

MS Viking XPRS trafikerar julafton 24.12.2021 enligt må–to turlista med ett uppehåll i den ordinarie trafiken efter ankomst kl. 13.00 till Tallinn. Ingen övernattningsprodukt vid ankomst.
Den ordinarie trafiken återupptas juldagen 25.12.2021 i Tallinn kl. 17.00 enligt ordinarie turlista.

Nyårstrafik

Nyårsafton 31.12.2021 trafikerar MS Viking XPRS enligt fredagsturlista så att den första turen från Tallinn kl. 04.15 och den första turen från Helsingfors kl. 07.45 faller bort. Uppehåll i den ordinarie trafiken efter den 31.12 kl. 23.30
Trafiken återupptas nyårsdagen 1.1.2022 kl. 17.00 från Tallinn enligt lördagsturlistan.

Dockning 24.1–7.2.2022

MS Viking XPRS dockar och tas ur trafik 24.1.2022 kl.23.00 efter ankomst till Tallinn och återgår i trafik 7.2.2022 kl. 07.00 i Tallinn. Under perioden 25.1.2022–6.2.2022 ersätter Rosella Viking XPRS på Helsingfors–Tallinn.

M/S Rosella

Jul:

Torsdag 23.12 trafikeras med avgång kl. 20.00 från Kapellskär.
Julafton 24.12 och juldagen 25.12, ingen trafik.
Annandag jul 26.12, trafik enligt söndagsturlista med första avgång kl. 13.10 från Mariehamn.

Nyår 2021/2022:

Uppehåll i den ordinarie trafiken nyårsafton 31.12.2021 kl. 09.00 vid ankomst till Kapellskär. MS Rosella avgår på Nyårskryssning från Kapellskär 31.12 enligt en specialturlista:

Nyårskryssning Rosella:
31.12 Avg Kapellskär kl. 15.45
31.12 Ank Mariehamn kl. 23.30
01.01 Avg Marriehamn kl. 00.30
01.01 Ank Kapellskär kl. 02.00
Alla tider är lokala.

Trafiken återupptas nyårsdagen 1.1.2022 kl. 14.45 från Kapellskär enligt lördagsturlista.

Trafikuppehåll 2022

MS Rosella trafikerar t.o.m. 9.1.2022 kl. 23.30, med sista avgång från Kapellskär kl. 20.00. Därefter trafikuppehåll i trafiken t.o.m. 16.2.2022. Under perioden 25.1.2022–6.2.2022 ersätter Rosella XPRS på Helsingfors–Tallinn.

Viking Cinderella

Adventskryssningar till Visby 2021

M/S Viking Cinderella kommer att i december 2021 utföra Adventskryssningar till Visby med avgång från Stockholm den 5.12, 12.12 samt 19.12 enligt turlistan nedan.

5.12, 12.12, 19.12 Avg. Stockholm kl. 17.30
6.12, 13.12, 20.12 Ank. Visby kl. 10.00
6.12, 13.12, 20.12 Avg. Visby kl. 17.00
7.12, 14.12, 21.12 Ank. Mariehamn kl. 07.30
7.12, 14.12, 21.12 Avg. Mariehamn kl. 08.30
7.12, 14.12, 21.12 Ank. Stockholm kl. 14.30

Jultrafik

MS Cinderella har uppehåll i den ordinarie trafiken 23.12.2021 efter ankomst Stockholm kl. 14.30. Den 24.12 genomför MS Cinderella en separat julkryssning.
Den ordinarie trafiken upptas 25.12.2021 kl. 17.30.

Julkryssning Cinderella:
24.12 Avg Stockholm kl. 13.00
25.12 Ank Mariehamn kl. 06.15
25.12 Avg Mariehamn kl. 07.00
25.12 Ank Stockholm kl. 14.00 
Alla tider är lokala.


Dockning 2022

M/S Viking Cinderella ur trafik 1.1.2022 kl. 17.30 i Stockholm. Åter i trafik 14.1.2022 kl. 14.30 i Stockholm.