OBS! Trafikmeddelandetjänsten visar enbart nyligen uppkomna trafikstörningar, förseningar eller andra avvikelser av force majeure-karaktär. Planerade uppehåll beroende på dockningar, översyner och stilleståndsdagar framgår av turlistan och finns listade nedan.


Stockholm–Mariehamn

M/S Cinderella

Jultrafik 2017:

M/S Cinderella har uppehåll i den ordinarie trafiken den 23/12.2017 efter ankomst till Stockholm kl. 15.15.
M/S Cinderella genomför en separat julkryssning.
Den ordinarie trafiken återupptas den 25/12.2017 i Stockholm kl. 18.00.

Julkryssning, Stockholm-Mariehamn-Stockholm
24/12 Avg. Stockholm kl. 13.00
25/12 Ank. Mariehamn kl. 06.00
25/12 Avg. Mariehamn kl. 09.00
25/12 Ank. Stockholm kl. 15.15

Whiskymässa 11–13/1 2018

Ankomst Mariehamn kl. 05.30
Avgång Mariehamn kl. 06.00

Charter 4–6/2 2018

M/S Cinderella genomför charter till Mariehamn 4–6/2 2018.


Kapellskär–Mariehamn

Jul 2017:

24–25/12 ingen trafik.
26/12 trafik enligt söndagsturlista.

Nyår 2017:

31/12 sista turen från Mariehamn/Kapellskär kl. 18.30/20.00 trafikeras inte.
1/1 trafik enligt söndagsturlista.

Dockning, januari 2018:

M/S Rosella ur trafik söndagen 7/1 kl. 23.20. I trafik måndagen 22/1 kl. 07.30.


Stockholm–Mariehamn/Långnäs–Åbo

Jultrafik 2017:

Uppehåll i den ordinarie trafiken den 23/12.2017 efter kvällsankomst till Åbo kl. 19.50 (M/S Viking Grace) och den 24/12.2017 efter morgonankomst till Åbo kl. 07.35 (M/S Amorella).
M/S Viking Grace och M/S Amorella genomför separata julkryssningar.
Den ordinarie trafiken återupptas 25/12.2017 i Åbo kl. 20.55 (M/S Viking Grace) och i Åbo den 26/12.2017 kl. 08.45 (M/S Amorella).

Julkryssning, Åbo-Stockholm-Åbo
M/S Viking Grace
24/12 Avg. Åbo kl. 14.00
24/12 Ank. Långnäs kl. 20.00
24/12 Avg. Långnäs kl. 20.05
25/12 Ank. Stockholm kl. 03.00
25/12 Avg. Stockholm kl. 04.00
25/12 Ank. Långnäs kl. 13.25
25/12 Avg. Långnäs kl. 13.30
25/12 Ank. Åbo kl. 19.00

M/S Amorella
24/12 Avg. Åbo kl. 16.00
25/12 Ank. Långnäs kl. 00.05
25/12 Avg. Långnäs kl. 00.10
25/12 Ank. Stockholm kl. 09.30
25/12 Avg. Stockholm kl. 15.30
26/12 Ank. Långnäs kl. 02.00
26/12 Avg. Långnäs kl. 02.05
26/12 Ank. Åbo kl. 07.35

Dockning, januari 2018:

M/S Viking Grace ur trafik söndagen 7/1 kl. 19:50. I trafik söndagen 21/1 kl. 20:55.
M/S Amorella ur trafik måndagen 22/1 kl. 07:35. I trafik söndagen 4/2 kl. 08:45.

M/S Gabriella ersätter M/S Viking Grace och M/S Amorella under deras dockningar.

Servicedagar våren 2018:

M/S Viking Grace ur trafik måndagen 9/4 kl. 19.50 i Åbo. I trafik torsdagen 12/4 kl. 20.55 i Åbo.

Servicedagar hösten 2018:

M/S Viking Grace ur trafik måndagen 17/9 kl. 19.50 i Åbo. I trafik torsdagen 20/9 kl. 20.55 i Åbo.
M/S Amorella ur trafik måndagen 17/9 kl. 07.35 i Åbo. I trafik torsdagen 20/9 kl. 08:45 i Åbo.


 


Stockholm–Mariehamn–Helsingfors

Dockning hösten 2017

M/S Mariella ur trafik söndagen den 10/9 kl. 10.10 i Helsingfors. I trafik fredagen den 22/9 kl. 17.30.

Jultrafik 2017:

Uppehåll 24/12.2017 i den ordinarie trafiken efter ankomst till Helsingfors kl. 10.10 och Stockholm kl. 10.00.
M/S Mariella och  M/S Gabriella genomför separata julkryssningar.
Trafiken återupptas med avgångar enligt ordinarie turlista den 26/12.2017.

Julkryssning, Stockholm-Helsingfors-Stockholm
M/S Mariella
24/12 Avg. Stockholm kl. 14.00
24/12 Ank. Mariehamn kl. 21.45
24/12 Avg. Mariehamn kl. 21.50
25/12 Ank. Helsingfors kl. 10.00
25/12 Avg. Helsingfors kl. 16.00
26/12 Ank. Mariehamn kl. 04.30
26/12 Avg. Mariehamn kl. 04.35
26/12 Ank. Stockholm kl. 12.00

Julkryssning, Helsingfors-Stockholm-Helsingfors
M/S Gabriella
24/12 Avg. Helsingfors kl. 14.00
24/12 Ank. Mariehamn kl. 03.30
24/12 Avg. Mariehamn kl. 03.35
25/12 Ank. Stockholm kl. 10.00
25/12 Avg. Stockholm kl. 15.00
25/12 Ank. Mariehamn kl. 23.30
25/12 Avg. Mariehamn kl. 23.35
26/12 Ank. Helsingfors kl. 12.00

Dockning våren 2018:

M/S Gabriella ur trafik söndagen 15/4 kl. 10.10. I trafik söndagen 29/4 kl. 17.30.

Helsingfors–Tallinn

M/S Viking XPRS

Jultrafik 2017:

M/S Viking XPRS har uppehåll i ordinarie trafiken den 24/12.2017 i Tallinn kl. 14.00. Ingen övernattning i Tallinn. Den ordinarie trafiken återupptas den 25/12.2017 i Tallinn kl. 18.00.

Abi-kryssningar 2018, M/S Mariella:

15–16/2 samt 16–17/2 2018

Avg. Helsingfors kl. 16.00
Ank. Tallinn kl. 20.00
Avg. Tallinn kl. 20.30
Ank. Helsingfors kl. 13.00