Att jobba på ett fartyg

Som arbetsmiljö är ett passagerarfartyg unikt. Det är som ett litet samhälle med sina egna kraftverk samt service- och säkerhetsarrangemang. I land är en servitör en servitör och en reparatör en reparatör, men på ett fartyg ingår också säkerhetsuppgifter i arbetsrollen. Servitören kan vara en del av utrymningsgruppen och reparatören kan fungera som rökdykare.