Att jobba på ett fartyg

Som arbetsmiljö är ett passagerarfartyg unikt. Det är som ett litet samhälle med sina egna kraftverk, service- och säkerhetsarrangemang.

I land är en servitör en servitör och en reparatör en reparatör, men på ett fartyg ingår också säkerhetsuppgifter i arbetsbilden. Servitören kan vara en del av utrymningsgruppen och reparatören kan fungera som rökdykare.

Det är viktigt att behärska bägge uppgifterna, eftersom det är individen som utgör medelpunkten för hela vår verksamhet. Både du som anställd och kunden, på vars villkor vi arbetar.