Arbetstid och lön

För varje arbetsdag ombord förtjänar du en ledig dag med lön (gäller inte befäl). Arbetspasset varar i regel flera dagar i sträck och därefter har du oftast en lika lång ledighet (till exempel vecka/vecka). Det kallas 1:1 avlösningssystem. Din ledighetsperiod är avsedd för återhämtning från arbetet så att du är pigg, glad och utvilad och orkar ge Östersjöns bästa service under nästa arbetspass. Använd därför tiden till vila och återhämtning!

Arbetsdagens längd varierar men är i snitt 10,5 h (gäller inte befäl). Dagen är oftast uppdelad i flera olika arbetspass med pauser emellan. Arbetspassets timmar är planerade i förväg och du får ett arbetsschema när du kommer ombord, som anger vilka tider du ska arbeta och på vilken avdelning. Övertid kan beordras.

Lön betalas enligt kollektivavtalen med sjöfartsbranschernas fackförbund. Du får en lönespecifikation som innehåller information om lönen, olika ersättningar och avdrag samt eventuella innestående ledigheter. Kontrollera specifikationen och framför genast eventuella anmärkningar till din förman. Förutom lönen få du fribiljetter som berättigar till resor på våra fartyg (1 fribiljett/15 dagars arbetsförhållande).