Att komma ombord

Att jobba på sjön är speciellt och kräver andra formaliteter än ett jobb i land.

Ombord händer det genast en hel del: vi skriver ett arbetsavtal, går igenom introduktionen, du får dina arbetskläder, bekantar dig med arbetsplatsen osv. Observera, att arbetsförhållandet börjar först när du har skrivit under arbetsavtalet, så ta dig därför genast till purserkontoret.

Rekryteraren meddelar dig vilken tid du skall infinna dig i terminalen. (Håll tiden!) I terminalen får du ett visitor-kort med vilket du kommer igenom säkerhetskontrollen i terminalen. När du kommer ombord, berätta vem du är och att du skall börja jobba ombord. Be om hjälp om du inte hittar till pursern, som är personalansvarig ombord.

Checklista vad du ska ha med dig ombord

För att vi skall kunna göra arbetsavtal med dig, dvs. ”mönstra på” dig, skall du ta med dig:

  • Giltigt läkarintyg för sjötjänst alltid i original (i Finland från sjömanshälsocentralen).
  • Kopia på introduktion av nyanställda och Security Awareness.
  • Ett giltigt pass (på vissa rutter räcker det med id-kort).
  • Eventuella behörighetsbrev i original (basic training, livbåtsmannacertifikat, behörighetsbrev för däck eller maskin).
  • Personer som arbetar med livsmedel behöver också ett salmonellaintyg (införskaffas samtidigt med läkarintyget) och ett hygienpass.
  • Skattekort för sjötjänst.
  • Bankkontonummer.