Innan du går i land

När arbetsavtalet tar slut ska du besöka purserkontoret för att underteckna arbetsavtalet en gång till, det vill säga ”mönstra av”. Då får du en egen kopia av arbetsavtalet. Om du har skrivit ett längre arbetsavtal som även innefattar lediga dagar, ska du inte mönstra av innan arbetsavtalet tar slut. Om du till exempel stiger av tidigt på morgonen, kan du mönstra av redan kvällen innan (beroende på hur purserskontoret är bemannat).

Innan du lämnar hytten för städning ska du själv föra smutsiga sängkläder och handdukar till angiven plats (ofta i hyttkorridoren). Smutsiga arbetskläder sätts i en påse tillsammans med en ifylld tvättnota och sätts på angivet ställe (ofta i hyttkorridoren). Skräp och sopor städar du själv bort från hytten. Innan du lämnar hytten anmäler du att hytten är klar för städning. Det finns instruktioner i hytten angående detta.

Alla besättningsmedlemmar som lämnar fartyget måste komma ihåg att registrera ut sig genom att dra personalkortet genom en kortläsare. Det är viktigt att du kommer ihåg detta, eftersom du annars är kvar som besättningsmedlem på alarmlistan. Du förväntas då delta i de säkerhetsövningar som ordnas ombord och vid en eventuell nödsituation agera enligt det säkerhetsnummer du har. När du registrerat ut dig ur besättningslistan fungerar inte personalkortet som passerkort längre. Registrera därför ut dig strax innan du går i land.

Hyttnyckeln återlämnas enligt direktiven på det specifika fartyget.