Introduktion av nyanställda

Som arbetsmiljö är ett passagerarfartyg unikt. Det är som ett litet samhälle med sina egna kraftverk samt service- och säkerhetsarrangemang. I land är en servitör en servitör och en reparatör en reparatör, men på ett fartyg ingår också säkerhetsuppgifter i arbetsrollen. Servitören kan vara en del av utrymningsgruppen och reparatören kan fungera som rökdykare.

Introduktionen av säkerheten och arbetsuppgifterna sker i olika moment. Det första momentet sker redan hemma när du gör våra webbaserade utbildningar ”Introduktion för nyanställda” och ”Security Awareness”.

När du kommer ombord får du den inledande allmänna introduktionen av pursern. Om det är något som känns oklart så kan du alltid fråga din förman. Den bästa informationskällan är dock dina arbetskamrater.

Arbetsplatsintroduktionen får du på avdelningen. Där går ni igenom arbetsplatsens maskiner och utrustning, säkerhetsutrustning och användningen av dessa samt avfallshantering. Du kommer även att få bekanta dig med fartygets utrymmen och få övrig information som gäller det dagliga livet ombord.

Första gången du kommer ombord deltar du i en fartygsbelagd säkerhetsintroduktion. Ett fartygsbefäl eller en annan utsedd person ser till att du får tillräckligt med information om säkerheten på det specifika fartyget.

Det är viktigt att du lär dig hitta i alla utrymmen, till exempel i korridorer, trapphus och i personal- och passagerarutrymmen. Lär dig var utgångarna från arbetsplatsen och hytten finns samt var din räddningsstation och samlingsstation finns. Bekanta dig med den brandutrustning som finns närmast din arbetsplats och din hytt. Undvik onödiga brandalarm, till exempel genom att hålla toalettdörren stängd efter att du har duschat.

Eget initiativ och intresse för att lära sig är en förutsättning. Det är viktigt att du själv är aktiv i introduktionsfasen och frågar om allt som känns oklart.