När du kommer ombord

Rekryteraren meddelar vilken tid du ska infinna dig i terminalen, kom i god tid! I terminalen får du ett Visitor-kort med vilket du kommer igenom säkerhetskontrollen. För att få Visitor-kortet behöver du ha ett giltigt ID-bevis med dig.

Visitor-kortet ska dras genom en avläsare vid säkerhetskontrollen och är bara giltigt en gång. Om du till exempel går i land under hamntiden under arbetspasset, kommer du förbi säkerhetskontrollen igen genom att dra personalkortet du får av pursern.

Arbetsförhållandet börjar först efter att du har skrivit under arbetsavtalet. Ta dig därför direkt till purserkontoret när du kommer ombord. Pursern är personalchef ombord. Be om hjälp i info om du inte hittar till pursern, säg att du ska börja arbeta ombord. Kontrollera sedan att alla uppgifter i arbetsavtalet stämmer.

Hos pursern får du ett personalkort, hyttnyckel och ett schema som visar var och när du ska arbeta.

Du registrerar in dig som besättningsmedlem genom att dra ditt personalkort genom en kortläsare. Efter detta fungerar kortet som ett passerkort till personalutrymmen. Pursern berättar var dessa kortläsare finns. Alla personalutrymmen är försedda med kodlås.

Du hämtar arbetskläder från klädförrådet. En del personal kan få byta om i terminalen, men detta informeras du i sådana fall om i rekryteringsskedet. Observera att arbetskläderna kan variera inom samma avdelning beroende på vilken enhet du är schemalagd till. Ha därför ditt schema till hands när du hämtar arbetskläderna.

Hälsa på din förman när du kommer till arbetsplatsen. Håll hela tiden koll på ditt schema så att du håller matpauser under utsatt tid (alla har inte matpaus samtidigt) och byter avdelning i rätt tid. De flesta har olika scheman och därför är det ingen som säger åt dig att byta avdelning eller gå på matpaus, detta måste du själv ha koll på. Du kan även behöva byta arbetskläder vid byte av avdelning. Första gången du kommer ombord har du en handledare som visar dig runt, men efter det förväntas du känna till rutinerna. Kom ihåg att ha personalkortet med dig hela tiden!

Mat serveras i personalmatsalen som kallas ”mässen”. I mässen serveras frukost, lunch, middag och kvälls-/nattmat vid bestämda tider. Utöver dessa tider finns det alltid något ätbart att få. Kontakta personalen ifall du har specialdieter.