Personalens gäster ombord

Alla utomstående personer ska ha en resebiljett, vilket innebär att de ska gå ombord via incheckningen i terminalen och registrera sig som passagerare. Som incheckad kan man vara med på högst en tur- och returresa. Fartyget ger inte ut extra hytter till utomstående. Gäster som äter i mässen ska ha matbiljett, som finns att köpa i informationen. Du måste även be pursern om ett Visitor-kort till dina gäster så att de kan komma till personalutrymmen tillsammans med dig.

Om du har gäster som vill besöka dig endast under hamnuppehållet, måste dessa vara registrerade i rederiets Visitor Management-system, vilket innebär att de måste ha ett Visitor-kort för att komma ombord. Purserns eller rederiets personalavdelning kan sköta registreringen.