Säkerhet och utbildning

Fartygets befälhavare är huvudansvarig för säkerheten och all verksamhet ombord. Alla i besättningen har en egen väl inövad säkerhetsuppgift ifall något skulle hända. Besättningen är indelad i olika grupper bestående av ledning, brand, utrymning, livbåt, sjukvård, ordning, information, man överbord, läckage och helikopter.

När du kommer ombord blir du tilldelad ett säkerhetsnummer som talar om vilka uppgifter du har i en eventuell nödsituation. På anslagstavlan i mässen finns en alarmlista där du kan kontrollera vilket säkerhetsnummer du har. På alarmlistan finns även information om var din samlingsplats är vid allmänt larm och var din livräddningsstation är vid larm om övergivande av fartyget. I samband med alarmlistan finns kartor över fartyget, kontrollera var din samlingsplats och livräddningsstation finns och besök dessa på fartyget.

Du behöver komma ihåg ditt säkerhetsnummer och kontrollera anslagstavlan i mässen när det kommer upp information om övningar. Om ditt säkerhetsnummer finns med på en övning, är det obligatoriskt för dig att delta, oavsett om du har arbetstid eller inte. Informera dock din förman om att du är schemalagd för säkerhetsövning. Kom ihåg att det är ditt eget ansvar att se till att du är närvarande på säkerhetsövningarna i rätt tid och på rätt plats. Fråga din förman om du är osäker på något gällande säkerhetsövningarna. Viking Line kan även beordra säkerhetsutbildning i land på branschens läroanstalter.

Även landorganisationen har en beredskap för krissituationer. Vid en nödsituation går larmet till landorganisationen som bistår fartyget med hjälp och stöd. Organisationen i land utför sina uppgifter enligt en uppgjord krisberedskapsplan.