Spelregler ombord

Som på alla arbetsplatser har fartyget egna spelregler som du som nyanställd inte kan känna till. Arbetstakten är intensiv och man är omringad av människor dygnet runt, vilket ställer en del krav. Arbetet och gemenskapen måste fungera oberoende av vad som händer hemma eller ombord. Följande saker kan vara bra att tänka på:

  • Humorn ombord kan vara ganska rå trots att meningen inte är att såra.
  • Eventuella misstag påpekas oftast med det samma och ibland ganska rakt på sak för att arbetet ska löpa smidigt och korrekt.
  • Privata telefoner hör inte hemma på arbetsplatsen. Dina samtal ska du sköta på dina pauser och utan att störa andra, till exempel din hyttkompis.
  • När du använt personalutrymmen ska du städa efter dig, det gäller till exempel i mässen, gymmet, dagrummet och tvättstugan.
  • Gemensam utrustning ska skötas på bästa sätt, till exempel gymutrustning, utrustning i hytter, arbetskläder, spel och böcker.
  • Meddela genast om du märker att något är fel, till exempel trasiga lampor eller droppande kranar.
  • Det går bra att vistas i passagerarutrymmen på fritiden, men kom ihåg att kunden alltid kommer i första hand och att du hela tiden representerar Viking Line.
  • När du handlar i taxfreebutiken ska du alltid använda civila kläder och undvika rusningstider. Vissa fartyg har speciella tider ämnade för slabb.
  • Du får använda spelautomaterna förutsatt att du är civilklädd. Casinospel är förbjudet.

Ombord bor personalen i en- eller tvåmanshytter. Om du delar hytt är det viktigt att ni respekterar varandras vilotider samt kommer överens om gemensamma regler i hytten. Du ska röra dig så tyst som möjligt i hytten och i hyttkorridorerna. På grund av olika arbetstider finns det alltid personal som behöver få sova.

Ombord kommer du i kontakt med olika sorters människor och du kan inte själv välja vem du ska jobba eller dela hytt med. Man behöver inte vara av samma åsikt, men man behöver respektera den andra och den andras åsikter.