Vad krävs för att jobba ombord?

Inför anställning ombord förutsätter vi:

 • Minimiålder 20 år
 • Läkarintyg för fartygspersonal (Lagen om läkarundersökning av sjömän 1171/2010)
 • Språkkunskaper (bra muntliga språkkunskaper i svenska och finska, övriga språk är meriterande)
 • Hygienpass (inom kök och restaurang), läs mer på www.evira.fi
 • Salmonellaintyg (inom kök och restaurang). Nytt salmonellaprov alltid vid resa utanför Norden 4 dagar eller mer.
 • Truckkort meriterande inom lagerjobb
 • Säkerhetsutbildningar:
  • Viking Lines Introduktion för nyanställda
  • Security Awareness
  • Grace LNG
  • Basic Safety Training (krav för däck/maskin, meriterande för övriga)