Värderingar

Hos oss är alla välkomna, alla ska ha råd med en härlig avkoppling från vardagens stress. Personalen ska bemöta våra gäster med värme och ödmjukhet samt eftersträva att överträffa deras förväntningar genom extra vänlighet, service och omtanke. Personalstyrkan ska vara anpassad enligt principen rätt man på rätt plast vid rätt tidpunkt.

Vi respekterar vår personal och värdesätter initiativ, ansvarstagande, teamwork, ärlighet och öppenhet. Våra medarbetare ska ha beredskap till ständigt lärande och kontinuerlig utveckling. Viking Lines fortsatta framgång grundar sig på att alla medarbetare har möjlighet att utvecklas, både i befintliga och nya roller.

Vårt mål är att våra medarbetare ska uppskatta och trivas på sin arbetsplats. Om vi trivs med varandra och våra arbetsuppgifter, trivs också våra gäster. Viking Line främjar trivseln på arbetsplatsen och en hälsosam livsstil genom friskvård och genom att uppmuntra och stöda meningsfulla fritidssysselsättningar.

Vi strävar även till att kontinuerligt förbättra vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Tack vare ett långsiktigt och aktivt engagemang har rederiet utvecklat ett miljöarbete som sträcker sig längre än vad regelverken kräver.

Alla, både passagerare och personal, ska känna sig trygga ombord på Viking Lines fartyg. Sjösäkerheten styrs av vår säkerhetspolicy och har högsta prioritet inom verksamheten. Vårt mål är att säkerheten hela tiden ska förbättras, vi gör allt för att skapa trygga resor.

Reklamationspolicy

Viking Lines reklamationspolicy om kunden är missnöjd:

  • Tacka för feedbacken.
  • Be om ursäkt.
  • Åtgärda misstaget genast.
  • Kompensera vid behov.

För att kunna behålla och utveckla vår position krävs framför allt – nöjda kunder!