Vem är vem?

Verksamheten ombord är indelad i tre avdelningar:

 • Däcksavdelningen (befälhavare, däcksfunktioner och hälsovård)
 • Maskinavdelningen (maskinchef, maskinfunktioner och elfunktioner)
 • Serviceavdelningen (intendent, administration, butik, lager, restaurang, konferens, kök, hotell och underhållning).
 1. Befälhavare
 2. Överstyrman
 3. Styrman/lotsstyrman
 4. Safetyofficer
 5. Linjelots
 6. Maskinchef/Teknisk chef
 7. I maskinmästare/I fartygsingenjör
 8. II maskinmästare/II fartygsingenjör
 9. Intendent
 10. Purser
 11. Biträdande purser
 12. Funktionschef
 13. Cateringförman/Avdelningsförman (hovmästare)
 14. Cateringförman/Barmästare
 15. Cateringspecialist/Receptionist
 16. Kryssningsvärd
 17. Cateringspecialist/Programvärd
 18. Sjukskötare/Paramedic
 19. Ordningsvakt/Fartygsvärd

Fartygets ledningsgrupp FLG består av befälhavare, överstyrman, maskinchef, intendent och purser. Fartygets serviceledningsgrupp SLG består av intendent och funktionscheferna (cheferna för restaurang, kök, butik, hotell och underhållning).