Vem är vem?

Verksamheten ombord är indelad i tre avdelningar:

 • Däcksavdelningen (befälhavare, däcksfunktioner och hälsovård)
 • Maskinavdelningen (maskinchef, maskinfunktioner och elfunktioner)
 • Serviceavdelningen (intendent, administration, butik, lager, restaurang, konferens, kök, hotell och underhållning).
 1. Befälhavare
 2. Överstyrman
 3. Styrman/lotsstyrman
 4. Safetyofficer
 5. Linjelots
 6. Maskinchef
 7. I maskinmästare
 8. II maskinmästare
 9. Intendent
 10. Purser
 11. Biträdande purser
 12. Funktionschef
 13. Cateringförman/Avdelningsförman (hovmästare)
 14. Cateringförman/Barmästare
 15. Cateringspecialist/Receptionist
 16. Kryssningsvärd
 17. Cateringspecialist/Programvärd
 18. Sjukskötare/Paramedic
 19. Ordningsvakt

Fartygets ledningsgrupp FLG (fartygsledningsgrupp) består av befälhavare, överstyrman, maskinchef, intendent och purser. Fartygets serviceledningsgrupp SLG (serviceledningsgrupp) består av intendent och funktionscheferna (cheferna för restaurang, kök, butik, hotell och underhållning).