Vid sjukdom

Om du blir sjuk ska du genast meddela din förman. Om du blir sjuk ombord ska du besöka sjukskötaren, där får du råd om hur du ska sköta om dig. Om du blir sjuk på din ledighet ska du vända dig till hälsocentralen i din hemkommun och lämna in läkarintyg/sjukintyg till arbetsgivaren utan dröjsmål.

Obs! Ring genast din förman eller sjukskötaren ifall du inte kan infinna dig på arbete på grund av sjukdom. Tänk på att ju senare sjukskrivningen kommer, desto knepigare kan det bli att hitta en ersättare. Meddela därför så fort som möjligt.

Kom ihåg att det är din skyldighet att se till att du är sjöduglig, det vill säga att du har ett giltigt läkarintyg för fartygsanställda. Som regel gäller intyget i 2 år men det finns undantag. Arbetsgivaren kan även kräva undersökning oftare än så.