Personalstrategi

För att kunna anställa, behålla och inspirera kvalificerad arbetskraft är det viktigt med en transparent företagskultur där personalen aktivt bidrar till att stärka företagets varumärke.

Viking Lines personalstrategi handlar om att ge medarbetarna möjlighet att utvecklas så att de trivs med sina jobb, är engagerade och känner att de medverkar till företagets utveckling och resultat.

Viking Lines personalvärderingar

Vi respekterar våra medarbetare och värdesätter initiativ, ansvarstagande, ärlighet, lojalitet, teamwork och öppenhet. Du kan arbeta både enskilt och i grupp. 

Självklart bemöter vi leende våra gäster med värme, mänsklighet och ödmjukhet. Målsättningen är att få ett nöjt leende tillbaka - varje gång!

Personalen ska också visa respekt för varandra, ha beredskap till kontinuerlig utveckling och arbeta för att våra fartyg ska vara säkra och välskötta. Vi strävar till att kontinuerligt förbättra vårt miljö- och hållbarhetsarbete.

Viking Line har en kvalitetsstrategi som innebär:

  • Vänligt bemötande
  • God mat
  • Bra underhållning
  • Hela och rena utrymmen ombord
  • Attraktiv shopping
  • Motiverad personal

Kompetensutveckling

Fortsatt framgång grundar sig på att medarbetarnas fulla potential tas tillvara genom personalutveckling och engagemang.

Bemanning, rekrytering och introduktion

Målet är att alltid ha en personalstyrka som säkerställer tillräcklig kompetens på alla nivåer och är anpassad till behovet enligt principen rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Hela rekryteringskedjan - från ansökan, anställning och introduktion till feedback - är inriktad på att få bästa möjliga personal och att medarbetarna ges de bästa möjligheterna att göra ett gott arbete. 

Personaltrivsel och välmående

Trivsel på arbetsplatsen och en hälsosam livsstil är grunden till god framgång i arbetet.

Genom ledarskapet skapas en öppen, kreativ, trygg och trivsam atmosfär där medarbetarnas arbetsinsatser uppmärksammas och erkänns och där alla behandlas jämlikt. Arbetsrotation ger personalen möjlighet till omväxling i arbetet. Viking Line främjar välmående, friskvård och personaltrivsel genom att uppmuntra och stöda meningsfulla fritidssysselsättningar.